Veien til din åndsdual

851

Selv om du ikke har møtt din åndsdual her på Jorden så langt, kan du selv gjøre noe for å forfremme forbindelsen med vedkommende på åndsplan, og således skape basis for et raskere møte med den eneste ene i ditt fysiske liv. Nå er det ikke slik at din åndsdual bare dukker opp så fort du ber Universet om å sende han. Om du ber om din åndsdual kun fordi ditt ego ønsker det så får du ikke det svaret du ønsker deg. Det er dine indre intensjoner og ditt bevissthetsmessige ståsted, du vurderes ut i fra når det nærmer seg tiden du skal bli ført sammen med din åndsdual. Dere må stå på samme sted bevissthetsmessig når dere møtes.

Det første trinn på veien er å finne balanse i deg selv. Det skjer via selvutvikling og kan fremme personlighetsutvikling for deg, og at du mere og mere klare å utvide din komfortsone via kurs og åndelig søken og lærdom. Du må selv velge din vei. Det gjør du ved å lytte innover for å finne di riktige svarene for deg. Du vil ikke ha glede av å gå en vei som er anbefalt av andre hvis den ikke føles riktig for deg. Jeg vil likevel anbefale deg å få en AuraTransformasjon, som et ledd i din personlige utvikling. Her får du integrert den nye tids åndsbaserte bevissthetsstruktur i din aura, som gjør det mulig for deg å møtes på et likeverdig nivå med din åndsdual. En AuraTransformasjon er et stort skritt på veien til å møte din åndsdual her i din tid på Jorden, og behandlingen er med på å få opp tempoet på din utviklingsprosess.

Når du føler at du er i fullstendig balanse med deg selv, kan du sende ut denne tanken:
“HVOR ER DU MIN ÅNDSDUAL? JEG ER KLAR TIL Å MØTE DEG!”

Send ut tanken og Universet vil sørge for resten, når tiden er inne. For å forsterke budskapet kan du sende ut tanken i jevne intervaller. På denne måten bekrefter du for deg selv og Universet at du er bevisst ditt behov og at du er seriøs i ditt ønske. Din åndsdual vil ubevisst fange opp signalet, siden det vil virke som en indre stemme, som roper på vedkommende. Og jo lengre din åndsdual har kommet i sin prosess på vei mot sin egen indre balanse, jo før vil dere møtes. Ditt kall som du jevnlig “roper ut” vil få din åndsdual ubevisst til å sette opp farten på sin egen utviklingsprosess for å komme i balanse, for å kunne få møte deg. Det dyptliggende savnet som alle mennesker har i seg for å få møte den eneste ene, vil nå komme raskere til overflaten for din åndsdual, for å øke tempoet for sin bevissthetsutvikling. Jeg har selv fått en AuraTransformasjon for noen år tilbake, og det kan virkelig anbefales.

Jeg vil skrive mer om temaet ved en senere anledning, så følg med her i veilederbloggen vår.

Lykke