Vann

166

Vann
Skyller bort
Renser
Gir liv
Så du ikke tørker ut
Og blir til stein
Hard
Ugjennomtrengelig og uberørt
Gi deg selv
Tid
Luft
Avstand
Vann
For hvordan skal du kunne gi
Om elven er gått tørr?

– Leonora