lørdag, 23 mars, 2019.
Hjem Vaktliste

Vaktliste

Purple Week
I hele uke 12 kan du ringe inn til Per og France og betale kun 390 kr for 25 minutters reading, mot 650,- som er ordinær pris! Ring 21006138, og du får altså 260,- kr i avslag!

Gjelder kun kortbetaling på 21006138.

Klikk her for å lese om våre veiledere

Kl. 09 – 10 Sol
Josefine
Kl. 10 – 11 Sol
Turid
Josefine
Kl. 11 – 12 Turid
Josefine
Kl. 12 – 13 France
Josefine
Kl. 13 – 14 France
Frøya
Josefine
Kl. 14 – 15 France
Frøya
Josefine
Kl. 15 – 16 France
Frøya
Kl. 16 – 17 Anne
Frøya
Kl. 17 – 18 Sol
Anne
Beate
Kl. 18 – 19 Sol
Thea
Lykke
Anne
Beate
Per
Kl. 19 – 20 Sol
Thea
Lykke
Anne
Beate
Bia
Per
Kl. 20 – 21 Thea
Lykke
Anne
Bia
Sara
Kl. 21 – 22 Thea
Lykke
Bia
Sara
Kl. 22 – 23 Thea
Lykke
Bia
Isaya
Sara
Kl. 23 – 24 Thea
Lykke
Bia
Isaya
Sara
Nattevakt Bia
Kl. 09 – 10 Bella
France
Kl. 10 – 11 Bella
France
Kl. 11 – 12 Bella
France
Per
Kl. 12 – 13 Thea
Anne
Beate
Josefine
Sara
Per
Kl. 13 – 14 Thea
Anne
Beate
Josefine
Sara
Per
Kl. 14 – 15 Thea
Anne
Beate
Josefine
Sara
Per
Kl. 15 – 16 Thea
Anne
Josefine
Kl. 16 – 17 Thea
Anne
Josefine
Kl. 17 – 18 Thea
Lykke
Anne
Josefine
Isaya
Per
Liv
Kl. 18 – 19 Thea
Lykke
Bella
Anne
Josefine
Isaya
Per
Liv
Kl. 19 – 20 Thea
Lykke
Bella
Anne
Josefine
Per
Kl. 20 – 21 Thea
Lykke
Bella
Anne
Josefine
Per
Sara
Kl. 21 – 22 Thea
Lykke
Bella
Anne
Josefine
Per
Sara
Kl. 22 – 23 Sol
Thea
Lykke
Per
Sara
Kl. 23 – 24 Thea
Lykke
Sara
Nattevakt Lykke
Kl. 09 – 10 Bella
Kl. 10 – 11 Bella
Kl. 11 – 12 Bella
Nena
Kl. 12 – 13 Thea
Anne
Beate
Josefine
Nena
Kl. 13 – 14 Thea
Anne
Beate
Josefine
Nena
Kl. 14 – 15 Thea
Anne
Josefine
Nena
Kl. 15 – 16 Thea
Anne
Josefine
Nena
Kl. 16 – 17 Thea
Anne
Josefine
Kl. 17 – 18 Thea
Lykke
Anne
Josefine
Per
Kl. 18 – 19 Thea
Lykke
Anne
Fiola
Josefine
Per
Laila
Kl. 19 – 20 Thea
Lykke
Bella
Anne
Fiola
Bia
Josefine
Per
Laila
Kl. 20 – 21 Thea
Lykke
Bella
Anne
Fiola
Bia
Josefine
Per
Laila
Sara
Kl. 21 – 22 Thea
Lykke
Luna
Liv
Bella
Anne
Fiola
Bia
Josefine
Per
Sara
Kl. 22 – 23 Sol
Thea
Lykke
Luna
Liv
Fiola
Bia
Isaya
Per
Sara
Kl. 23 – 24 Thea
Lykke
Luna
Liv
Fiola
Bia
Isaya
Nattevakt Lykke
Kl. 09 – 10 Sol
France
Luna
Bella
Nena
Kl. 10 – 11 Sol
France
Lykke
Luna
Bella
Nena
Kl. 11 – 12 Sol
France
Luna
Bella
Beate
Isaya
Nena
Kl. 12 – 13 Sol
Lykke
Bella
Anne
Beate
Frøya
Isaya
Nena
Kl. 13 – 14 Sol
France
Luna
Bella
Anne
Beate
Frøya
Isaya
Kl. 14 – 15 Sol
France
Luna
Anne
Frøya
Isaya
Kl. 15 – 16 Sol
France
Luna
Anne
Turid
Frøya
Kl. 16 – 17 Sol
France
Anne
Turid
Isa
Kl. 17 – 18 Sol
Liv
Beate
Monica
Turid
Isa
Kl. 18 – 19 Thea
Liv
Monica
Turid
Isa
Frøya
Josefine
Kl. 19 – 20 Sol
Thea
Liv
Monica
Bia
Turid
Isa
Frøya
Josefine
Kl. 20 – 21 Sol
Thea
Liv
Bella
Monica
Bia
Frøya
Josefine
Laila
Kl. 21 – 22 Sol
Thea
Liv
Bella
Monica
Bia
Frøya
Josefine
Laila
Kl. 22 – 23 Thea
Lykke
Liv
Bia
Kl. 23 – 24 Thea
Lykke
Bia
Nattevakt Thea