mandag, 13 juli, 2020.
Hjem Vaktliste

Vaktliste

Purple Wek tilbud!
I hele uke 28 kan du ringe inn til Per, Thea, Bella & Lykke og betale kun 390 kr for 25 minutters reading, mot 650,- som er ordinær pris! Ring 21006138, og du får altså 260,- kr i avslag!

Ring 21006138 for å benytte deg av dette tilbudet.
Tilbudet gjelder både på kortbetaling og betaling via telefonregning. 

Lørdag 11. Juli
Søndag 12. Juli
Mandag 13. Juli
Tirsdag 14. Juli
Onsdag 15. Juli
Lørdag 11. Juli
Kl. 09 - 10 Carla
Soraya
Kl. 10 - 11 Carla
Soraya
Kl. 11 - 12 Carla
Soraya
Kl. 12 - 13 Thea
Carla
Kl. 13 - 14 Thea
Carla
Kl. 14 - 15 Thea
Carla
Kl. 15 - 16 Thea
Soraya
Kl. 16 - 17 Thea
Soraya
Josefine
Kl. 17 - 18 Thea
Soraya
Lykke
Josefine
Kl. 18 - 19 Thea
Soraya
Lykke
Josefine
Kl. 19 - 20 Thea
Soraya
Lykke
Josefine
Kl. 20 - 21 Thea
Soraya
Lykke
Kl. 21 - 22 Thea
Soraya
Lykke
Mina
Kl. 22 - 23 Thea
Soraya
Lykke
Mina
Kl. 23 - 24 Thea
Soraya
Lykke
Mina
Søndag 12. Juli
Kl. 09 - 10 Carla
Soraya
Kl. 10 - 11 Carla
Soraya
Kl. 11 - 12 Carla
Soraya
Kl. 12 - 13 Thea
Carla
Kl. 13 - 14 Thea
Carla
Kl. 14 - 15 Thea
Carla
Kl. 15 - 16 Thea
Soraya
Ayla
Kl. 16 - 17 Thea
Soraya
Ayla
Josefine
Kl. 17 - 18 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Josefine
Kl. 18 - 19 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Josefine
Carla
Kl. 19 - 20 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Josefine
Carla
Laila
Kl. 20 - 21 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Carla
Laila
Kl. 21 - 22 Thea
Soraya
Lykke
Mina
Susann
Carla
Laila
Kl. 22 - 23 Thea
Soraya
Lykke
Mina
Susann
Laila
Kl. 23 - 24 Thea
Soraya
Lykke
Mina
Susann
Mandag 13. Juli
Kl. 09 - 10 Soraya
Bella
Sol
Mina
Per
Carla
Laila
Kl. 10 - 11 Soraya
Bella
Sol
Mina
Per
Carla
Laila
Kl. 11 - 12 Soraya
Bella
Sol
Mina
Per
Carla
Iris
Kl. 12 - 13 Soraya
Bella
Sol
Per
Iris
Kl. 13 - 14 Bella
Ayla
Sol
Per
Iris
Kl. 14 - 15 Bella
Ayla
Sol
Per
Carla
Iris
Kl. 15 - 16 Ayla
Lykke
Carla
Iris
Kl. 16 - 17 Ayla
Lykke
Josefine
Carla
Monica
Kl. 17 - 18 Soraya
Ayla
Lykke
Josefine
Carla
Monica
Kl. 18 - 19 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Josefine
Monica
Kl. 19 - 20 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Sol
Josefine
Monica
Kl. 20 - 21 Thea
Soraya
Lykke
Sol
Josefine
Mina
Monica
Kl. 21 - 22 Thea
Soraya
Lykke
Josefine
Mina
Kl. 22 - 23 Thea
Soraya
Lykke
Mina
Kl. 23 - 24 Thea
Soraya
Lykke
Tirsdag 14. Juli
Kl. 09 - 10 Soraya
Bella
Sol
Carla
Kl. 10 - 11 Soraya
Bella
Sol
Carla
Kl. 11 - 12 Soraya
Bella
Sol
Carla
Kl. 12 - 13 Soraya
Bella
Sol
Kl. 13 - 14 Bella
Kl. 14 - 15 Bella
Carla
Kl. 15 - 16 Ayla
Lykke
Mina
Carla
Kl. 16 - 17 Ayla
Lykke
Mina
Josefine
Carla
Kl. 17 - 18 Soraya
Ayla
Lykke
Mina
Per
Josefine
Carla
Kl. 18 - 19 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Per
Josefine
Kl. 19 - 20 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Per
Josefine
Kl. 20 - 21 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Mina
Per
Kl. 21 - 22 Thea
Soraya
Lykke
Mina
Susann
Per
Kl. 22 - 23 Thea
Soraya
Lykke
Mina
Susann
Per
Kl. 23 - 24 Thea
Soraya
Lykke
Onsdag 15. Juli
Kl. 09 - 10 Soraya
Sol
Mina
Per
Bella
Carla
Laila
Kl. 10 - 11 Soraya
Sol
Mina
Per
Bella
Carla
Laila
Kl. 11 - 12 Soraya
Sol
Mina
Per
Carla
Kl. 12 - 13 Soraya
Per
Bella
Kl. 13 - 14 Per
Bella
Iris
Kl. 14 - 15 Ayla
Per
Iris
Kl. 15 - 16 Ayla
Lykke
Iris
Kl. 16 - 17 Ayla
Lykke
Monica
Iris
Kl. 17 - 18 Soraya
Ayla
Lykke
Monica
Iris
Kl. 18 - 19 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Carla
Monica
Iris
Kl. 19 - 20 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Carla
Monica
Iris
Kl. 20 - 21 Thea
Soraya
Ayla
Lykke
Sol
Mina
Monica
Kl. 21 - 22 Thea
Soraya
Lykke
Mina
Susann
Kl. 22 - 23 Thea
Soraya
Lykke
Mina
Susann
Kl. 23 - 24 Thea
Soraya
Lykke