10 C
Oslo
torsdag, 15 november, 2018.
Hjem Vaktliste

Vaktliste

Klikk her for å lese om våre veiledere

Kl. 09 – 10 Bella
Hekla
Kl. 10 – 11 Bella
Hekla
Sol
Maiken
Kl. 11 – 12 Anne
Isaya
Hekla
Sol
Maiken
Kl. 12 – 13 Anne
France
Isaya
Hekla
Sol
Kl. 13 – 14 Anne
France
Isaya
Hekla
Sol
Kl. 14 – 15 Anne
France
Azra
Hekla
Kl. 15 – 16 Diana
Anne
Azra
France
Kl. 16 – 17 Diana
Azra
Maiken
France
Kl. 17 – 18 Diana
Maiken
France
Bella
Kl. 18 – 19 Bella
Lykke
Diana
Thea
Hekla
Maiken
Kl. 19 – 20 Bella
Lykke
Diana
Bia
Thea
Hekla
Maiken
Kl. 20 – 21 Bella
Lykke
Diana
Bia
Frøya
Thea
Lalia
Hekla
Maiken
Kl. 21 – 22 Bella
Lykke
Diana
Bia
Frøya
Azra
Thea
Lalia
Hekla
Kl. 22 – 23 Bella
Lykke
Bia
Frøya
Per
Isaya
Azra
Thea
Hekla
Kl. 23 – 24 Lykke
Bia
Frøya
Per
Isaya
Azra
Thea
Hekla
Nattevakt Lykke
Kl. 09 – 10 France
Azra
Bella
Hekla
Kl. 10 – 11 France
Azra
Sol
Bella
Hekla
Kl. 11 – 12 France
Azra
Sol
Bella
Hekla
Kl. 12 – 13 France
Azra
Sol
Bella
Hekla
Kl. 13 – 14 France
Azra
Sol
Bella
Hekla
Frøya
Kl. 14 – 15 France
Azra
Bella
Frøya
Kl. 15 – 16 Frøya
Kl. 16 – 17 Frøya
Kl. 17 – 18 Frøya
Kl. 18 – 19 Michaela
Thea
Lykke
Bella
Laila
Kl. 19 – 20 Michaela
Thea
Lykke
Bella
Per
Laila
Kl. 20 – 21 Michaela
Thea
Lykke
Bella
Per
Laila
Kl. 21 – 22 Michaela
Thea
Lykke
Bella
Per
Laila
Kl. 22 – 23 Michaela
Thea
Lykke
Bella
Per
Isaya
Laila
Kl. 23 – 24 Michaela
Thea
Lykke
Per
Isaya
Nattevakt Laila
Kl. 09 – 10 Azra
Bella
Kl. 10 – 11 Azra
Diana
Bella
Anne
Frøya
Kl. 11 – 12 Azra
Diana
Bella
Anne
Frøya
Kl. 12 – 13 Thea
Bella
Anne
Frøya
Kl. 13 – 14 Thea
Bella
Anne
Frøya
Kl. 14 – 15 France
Thea
Bella
Anne
Frøya
Kl. 15 – 16 France
Thea
Lykke
Anne
Frøya
Kl. 16 – 17 France
Thea
Lykke
Kl. 17 – 18 France
Thea
Lykke
Bia
Kl. 18 – 19 Thea
Lykke
Bia
Kl. 19 – 20 Thea
Lykke
Bia
Bella
Kl. 20 – 21 Thea
Lykke
Bia
Bella
Kl. 21 – 22 Thea
Lykke
Bia
Bella
Kl. 22 – 23 Thea
Lykke
Per
Bella
Kl. 23 – 24 Thea
Lykke
Per
Nattevakt Lykke
Kl. 09 – 10 Azra
Kl. 10 – 11 Azra
Anne
Kl. 11 – 12 Azra
Bella
Anne
Per
Kl. 12 – 13 Thea
Azra
Bella
Anne
Per
Kl. 13 – 14 Thea
Azra
Bella
Anne
Per
Kl. 14 – 15 Thea
Azra
Bella
Anne
Kl. 15 – 16 Thea
Azra
Bella
Anne
Kl. 16 – 17 Thea
Azra
Kl. 17 – 18 Thea
Bia
Kl. 18 – 19 Thea
Diana
Bia
Maiken
Kl. 19 – 20 Thea
Diana
Bella
Bia
Maiken
Laila
Kl. 20 – 21 Thea
Diana
Lykke
Bella
Bia
Maiken
Laila
Kl. 21 – 22 Thea
Azra
Diana
Lykke
Bella
Bia
Maiken
Laila
Kl. 22 – 23 Thea
Azra
Lykke
Bella
Bia
Maiken
Per
Isaya
Ellen
Kl. 23 – 24 Thea
Azra
Lykke
Bella
Per
Isaya
Ellen
Nattevakt Ellen