søndag, 26 januar, 2020.
Hjem Vaktliste

Vaktliste

Purple Week
I hele uke 4 kan du ringe inn til Anne, Per & Ananda! og betale kun 520 kr for 30 minutters reading, mot 780,- som er ordinær pris! Ring 21006138, og du får altså 260,- kr i avslag!

Gjelder kun kortbetaling på 21006138.

Klikk her for å lese om våre veiledere

Lørdag 25. Januar
Søndag 26. Januar
Mandag 27. Januar
Tirsdag 28. Januar
Onsdag 29. Januar
Torsdag 30. Januar
Fredag 31. Januar
Lørdag 25. Januar
Kl. 09 - 10 Soraya
Mina
Fred Hermann
Kl. 10 - 11 Soraya
Mina
Fred Hermann
Kl. 11 - 12 Soraya
Mina
Kl. 12 - 13 Thea
Soraya
Sol
Mina
Susann
Kl. 13 - 14 Thea
Soraya
Sol
Ayla
Susann
Kl. 14 - 15 Thea
Soraya
Turid
Sol
Josefine
Ayla
Susann
Kl. 15 - 16 Thea
Turid
Josefine
Ayla
Kl. 16 - 17 Thea
Johannes
Turid
Josefine
Ayla
Kl. 17 - 18 Thea
Johannes
Turid
Josefine
Ayla
Kl. 18 - 19 Thea
Johannes
Turid
Josefine
Ayla
Kl. 19 - 20 Thea
Johannes
Mina
Lykke
Tindra
Josefine
Ayla
Kl. 20 - 21 Thea
Johannes
Mina
Lykke
Tindra
Josefine
Kl. 21 - 22 Thea
Johannes
Mina
Lykke
Tindra
Josefine
Kl. 22 - 23 Thea
Johannes
Mina
Lykke
Tindra
Josefine
Kl. 23 - 24 Thea
Johannes
Mina
Josefine
Nattevakt Tindra
Søndag 26. Januar
Kl. 09 - 10 Turid
Isa
Kl. 10 - 11 Turid
Isa
Ananda
Kl. 11 - 12 Turid
Isa
Ananda
Mina
Kl. 12 - 13 Thea
Turid
Isa
Ananda
Mina
Kl. 13 - 14 Thea
Turid
Isa
Ananda
Mina
Kl. 14 - 15 Thea
Turid
Isa
Ananda
Josefine
Mina
Kl. 15 - 16 Thea
Ananda
Josefine
Ayla
Ina
Kl. 16 - 17 Thea
Johannes
Ananda
Josefine
Ayla
Ina
Kl. 17 - 18 Thea
Johannes
Ananda
Josefine
Ayla
Ina
Kl. 18 - 19 Thea
Bella
Johannes
Ananda
Josefine
Ayla
Ina
Kl. 19 - 20 Thea
Bella
Johannes
Mina
Lykke
Ananda
Josefine
Ayla
Ina
Kl. 20 - 21 Thea
Johannes
Mina
Lykke
Sol
Ananda
Josefine
Ayla
Ina
Kl. 21 - 22 Thea
Johannes
Mina
Lykke
Susann
Sol
Ananda
Josefine
Ayla
Kl. 22 - 23 Thea
Mina
Lykke
Susann
Sol
Ananda
Ayla
Kl. 23 - 24 Thea
Mina
Lykke
Susann
Ayla
Nattevakt Susann
Mandag 27. Januar
Kl. 09 - 10 Irene
Anne
Sol
Iris
Fred Hermann
Kl. 10 - 11 Beate
Irene
Anne
Sol
Iris
Fred Hermann
Kl. 11 - 12 Beate
Irene
Anne
Iris
Kl. 12 - 13 Mina
Susann
Beate
Irene
Anne
Iris
Kl. 13 - 14 Mina
Susann
Irene
Anne
Iris
Kl. 14 - 15 Mina
Susann
Anne
Turid
Kl. 15 - 16 Soraya
Turid
Isa
Fred Hermann
Ayla
Kl. 16 - 17 Soraya
Johannes
Lykke
Turid
Isa
Fred Hermann
Ayla
Kl. 17 - 18 Soraya
Johannes
Lykke
Turid
Monica
Isa
Per
Fred Hermann
Ayla
Kl. 18 - 19 Thea
Soraya
Ina
Johannes
Lykke
Turid
Monica
Isa
Per
Ayla
Kl. 19 - 20 Thea
Soraya
Ina
Johannes
Lykke
Laila
Turid
Monica
Sol
Per
Ayla
Kl. 20 - 21 Thea
Ina
Johannes
Mina
Lykke
Laila
Monica
Sol
Per
Kl. 21 - 22 Thea
Ina
Johannes
Mina
Lykke
Monica
Sol
Per
Kl. 22 - 23 Thea
Ina
Johannes
Mina
Lykke
Sol
Kl. 23 - 24 Thea
Ina
Johannes
Mina
Lykke
Nattevakt Lykke
Tirsdag 28. Januar
Kl. 09 - 10 Bella
Anne
Turid
Sol
Fred Hermann
Kl. 10 - 11 Bella
Beate
Anne
Turid
Sol
Fred Hermann
Kl. 11 - 12 Bella
Beate
Viktor
Anne
Laila
Turid
Sol
Kl. 12 - 13 Bella
Lykke
Susann
Beate
Viktor
Tindra
Anne
Laila
Turid
Sol
Per
Kl. 13 - 14 Bella
Lykke
Susann
Viktor
Tindra
Anne
Laila
Turid
Sol
Per
Kl. 14 - 15 Bella
Lykke
Viktor
Tindra
Anne
Sol
Per
Fred Hermann
Kl. 15 - 16 Soraya
Ina
Lykke
Viktor
Tindra
Per
Fred Hermann
Ayla
Kl. 16 - 17 Soraya
Ina
Johannes
Lykke
Viktor
Tindra
Turid
Per
Josefine
Fred Hermann
Ayla
Kl. 17 - 18 Soraya
Ina
Johannes
Lykke
Viktor
Tindra
Turid
Josefine
Ayla
Kl. 18 - 19 Thea
Soraya
Ina
Johannes
Lykke
Irene
Viktor
Tindra
Turid
Josefine
Ayla
Kl. 19 - 20 Thea
Soraya
Bella
Ina
Johannes
Lykke
Irene
Viktor
Tindra
Josefine
Ayla
Kl. 20 - 21 Thea
Bella
Ina
Johannes
Lykke
Irene
Viktor
Tindra
Sol
Ayla
Kl. 21 - 22 Thea
Johannes
Lykke
Irene
Tindra
Sol
Ayla
Kl. 22 - 23 Thea
Lykke
Beate
Irene
Ayla
Kl. 23 - 24 Thea
Lykke
Beate
Irene
Ayla
Nattevakt Anne
Onsdag 29. Januar
Kl. 09 - 10 Bella
Isa
Sol
Iris
Fred Hermann
Kl. 10 - 11 Bella
Laila
Isa
Sol
Iris
Fred Hermann
Kl. 11 - 12 Bella
Viktor
Laila
Isa
Sol
Iris
Kl. 12 - 13 Bella
Lykke
Viktor
Laila
Isa
Sol
Ayla
Kl. 13 - 14 Bella
Lykke
Viktor
Isa
Sol
Ayla
Kl. 14 - 15 Lykke
Viktor
Turid
Sol
Fred Hermann
Ayla
Kl. 15 - 16 Soraya
Ina
Lykke
Viktor
Turid
Iris
Fred Hermann
Ayla
Kl. 16 - 17 Soraya
Ina
Johannes
Lykke
Viktor
Turid
Iris
Fred Hermann
Kl. 17 - 18 Soraya
Ina
Johannes
Lykke
Viktor
Turid
Monica
Iris
Per
Kl. 18 - 19 Thea
Soraya
Ina
Johannes
Lykke
Viktor
Turid
Monica
Iris
Per
Kl. 19 - 20 Thea
Soraya
Ina
Johannes
Lykke
Viktor
Turid
Monica
Iris
Per
Kl. 20 - 21 Thea
Ina
Johannes
Lykke
Viktor
Monica
Iris
Per
Ayla
Kl. 21 - 22 Thea
Johannes
Lykke
Susann
Monica
Per
Ayla
Kl. 22 - 23 Thea
Johannes
Lykke
Susann
Ayla
Kl. 23 - 24 Thea
Johannes
Lykke
Susann
Nattevakt Lykke
Torsdag 30. Januar
Kl. 09 - 10 Bella
Turid
Isa
Fred Hermann
Kl. 10 - 11 Bella
Lykke
Turid
Isa
Fred Hermann
Kl. 11 - 12 Bella
Lykke
Turid
Isa
Kl. 12 - 13 Bella
Ina
Lykke
Susann
Beate
Turid
Isa
Kl. 13 - 14 Bella
Ina
Lykke
Susann
Beate
Turid
Isa
Kl. 14 - 15 Ina
Susann
Beate
Fred Hermann
Kl. 15 - 16 Soraya
Ina
Fred Hermann
Ayla
Kl. 16 - 17 Soraya
Ina
Johannes
Fred Hermann
Ayla
Kl. 17 - 18 Soraya
Ina
Johannes
Per
Fred Hermann
Ayla
Kl. 18 - 19 Thea
Soraya
Johannes
Irene
Anne
Per
Ayla
Kl. 19 - 20 Thea
Soraya
Bella
Johannes
Lykke
Irene
Tindra
Anne
Per
Ayla
Kl. 20 - 21 Thea
Bella
Johannes
Lykke
Irene
Tindra
Anne
Per
Ayla
Kl. 21 - 22 Thea
Johannes
Lykke
Irene
Tindra
Anne
Per
Ayla
Kl. 22 - 23 Thea
Lykke
Irene
Anne
Ayla
Kl. 23 - 24 Thea
Lykke
Irene
Anne
Ayla
Nattevakt Anne
Fredag 31. Januar
Kl. 09 - 10 Bella
Anne
Ananda
Fred Hermann
Kl. 10 - 11 Bella
Anne
Laila
Ananda
Fred Hermann
Kl. 11 - 12 Bella
Anne
Laila
Sol
Ananda
Kl. 12 - 13 Bella
Anne
Sol
Ananda
Per
Ayla
Kl. 13 - 14 Bella
Anne
Sol
Ananda
Per
Ayla
Kl. 14 - 15 Bella
Anne
Sol
Ananda
Per
Ayla
Kl. 15 - 16 Soraya
Lykke
Ananda
Per
Ayla
Kl. 16 - 17 Soraya
Johannes
Lykke
Per
Ayla
Kl. 17 - 18 Soraya
Johannes
Lykke
Ayla
Kl. 18 - 19 Thea
Soraya
Ina
Johannes
Lykke
Irene
Ayla
Kl. 19 - 20 Thea
Soraya
Ina
Johannes
Lykke
Irene
Tindra
Ayla
Kl. 20 - 21 Thea
Bella
Ina
Johannes
Lykke
Irene
Tindra
Kl. 21 - 22 Thea
Ina
Johannes
Lykke
Susann
Irene
Tindra
Kl. 22 - 23 Thea
Ina
Johannes
Lykke
Susann
Irene
Sol
Kl. 23 - 24 Thea
Ina
Johannes
Lykke
Susann
Irene
Nattevakt Anne