onsdag, 17 juli, 2019.
Hjem Vaktliste

Vaktliste

Purple Week
I hele uke 29 kan du ringe inn til Josefine, Lykke, Milla, Mina, Bia, Sol & Susann og betale kun 520 kr for 30 minutters reading, mot 780,- som er ordinær pris! Ring 21006138, og du får altså 260,- kr i avslag!

Gjelder kun kortbetaling på 21006138.

Klikk her for å lese om våre veiledere

Onsdag 17. Juli
Torsdag 18. Juli
Fredag 19. Juli
Lørdag 20. Juli
Søndag 21. Juli
Mandag 22. Juli
Onsdag 17. Juli
Kl. 09 - 10 Sol
Turid
Kl. 10 - 11 Sol
Turid
Kl. 11 - 12 Sol
Turid
Kl. 12 - 13 Susann
Sol
France
Turid
Kl. 13 - 14 Susann
Sol
France
Turid
Kl. 14 - 15 Susann
Sol
France
Kl. 15 - 16 Susann
France
Lykke
Kl. 16 - 17 Susann
France
Lykke
Ayla
Kl. 17 - 18 Lykke
Soraya
Ayla
Anne
Josefine
Kl. 18 - 19 Thea
Lykke
Soraya
Mina
Ayla
Anne
Josefine
Kl. 19 - 20 Thea
Lykke
Soraya
Mina
Ayla
Anne
Josefine
Kl. 20 - 21 Thea
Susann
Lykke
Soraya
Mina
Ayla
Anne
Josefine
Kl. 21 - 22 Thea
Susann
Lykke
Soraya
Mina
Ayla
Anne
Kl. 22 - 23 Thea
Susann
Lykke
Mina
Ayla
Anne
Kl. 23 - 24 Thea
Susann
Lykke
Mina
Ayla
Anne
Nattevakt Lykke
Torsdag 18. Juli
Kl. 09 - 10 Sol
Turid
Kl. 10 - 11 Sol
Lykke
Turid
Kl. 11 - 12 Sol
Lykke
Turid
Kl. 12 - 13 Susann
Sol
France
Lykke
Turid
Kl. 13 - 14 Susann
France
Turid
Kl. 14 - 15 Susann
France
Kl. 15 - 16 Susann
France
Ayla
Kl. 16 - 17 France
Josefine
Ayla
Kl. 17 - 18 Soraya
Josefine
Ayla
Anne
Kl. 18 - 19 Thea
Soraya
Bia
Josefine
Liss
Mina
Ayla
Anne
Kl. 19 - 20 Thea
Soraya
Bia
Josefine
Liss
Mina
Ayla
Anne
Laila
Kl. 20 - 21 Thea
Susann
Soraya
Bia
Josefine
Mina
Ayla
Anne
Laila
Kl. 21 - 22 Thea
Susann
Soraya
Bia
Mina
Ayla
Anne
Lykke
Kl. 22 - 23 Thea
Susann
Bia
Mina
Ayla
Anne
Lykke
Kl. 23 - 24 Thea
Susann
Bia
Mina
Anne
Lykke
Nattevakt Ayla
Fredag 19. Juli
Kl. 09 - 10 Turid
Anne
Kl. 10 - 11 Sol
Turid
Anne
Kl. 11 - 12 Sol
France
Turid
Ayla
Anne
Kl. 12 - 13 Susann
Sol
France
Turid
Mina
Ayla
Anne
Kl. 13 - 14 Susann
Sol
France
Turid
Mina
Ayla
Anne
Kl. 14 - 15 Susann
France
Turid
Mina
Ayla
Anne
Kl. 15 - 16 Susann
France
Lykke
Mina
Anne
Kl. 16 - 17 France
Lykke
Josefine
Anne
Kl. 17 - 18 France
Lykke
Soraya
Josefine
Anne
Kl. 18 - 19 Thea
Lykke
Soraya
Josefine
Liss
Anne
Kl. 19 - 20 Thea
Sol
Lykke
Soraya
Josefine
Liss
Laila
Kl. 20 - 21 Thea
Susann
Sol
Lykke
Soraya
Josefine
Mina
Laila
Kl. 21 - 22 Thea
Susann
Sol
Lykke
Soraya
Mina
Kl. 22 - 23 Thea
Susann
Lykke
Mina
Kl. 23 - 24 Thea
Susann
Lykke
Mina
Nattevakt Lykke
Lørdag 20. Juli
Kl. 09 - 10 Anne
Kl. 10 - 11 Anne
Kl. 11 - 12 Anne
Kl. 12 - 13 Thea
Susann
Anne
Kl. 13 - 14 Thea
Susann
Anne
Kl. 14 - 15 Thea
Susann
Josefine
Ayla
Anne
Kl. 15 - 16 Thea
Susann
Josefine
Ayla
Anne
Kl. 16 - 17 Thea
Susann
Josefine
Mina
Ayla
Anne
Kl. 17 - 18 Thea
Susann
Lykke
Soraya
 Josefine
Mina
Anne
Kl. 18 - 19 Thea
Susann
Lykke
Soraya
Josefine
Mina
Anne
Kl. 19 - 20 Thea
Lykke
Soraya
Josefine
Mina
Kl. 20 - 21 Thea
Lykke
Soraya
Bia
Josefine
Mina
Kl. 21 - 22 Thea
Lykke
Soraya
Bia
Mina
Kl. 22 - 23 Thea
Lykke
Bia
Mina
Kl. 23 - 24 Thea
Lykke
Bia
Mina
Nattevakt Bia
Søndag 21. Juli
Kl. 09 - 10 Anne
Kl. 10 - 11 Lykke
Anne
Kl. 11 - 12 Lykke
Anne
Kl. 12 - 13 Thea
France
Lykke
Anne
Kl. 13 - 14 Thea
France
Lykke
Anne
Kl. 14 - 15 Thea
France
Josefine
Anne
Kl. 15 - 16 Thea
France
Josefine
Anne
Kl. 16 - 17 Thea
France
Josefine
Anne
Kl. 17 - 18 Thea
Susann
Soraya
Josefine
Anne
Kl. 18 - 19 Thea
Susann
Soraya
Bia
Josefine
Mina
Anne
Kl. 19 - 20 Thea
Susann
Soraya
Bia
Josefine
Mina
Laila
Kl. 20 - 21 Thea
Susann
Soraya
Bia
Josefine
Mina
Laila
Kl. 21 - 22 Thea
Susann
Lykke
Soraya
Bia
Mina
Kl. 22 - 23 Thea
Susann
Lykke
Bia
Mina
Kl. 23 - 24 Thea
Susann
Lykke
Bia
Mina
Nattevakt Lykke
Mandag 22. Juli
Kl. 09 - 10 Bella
Kl. 10 - 11 Bella
Kl. 11 - 12 Bella
Kl. 12 - 13 Susann
Bella
Sol
France
Mina
Kl. 13 - 14 Susann
Bella
Sol
France
Turid
Mina
Kl. 14 - 15 Susann
Sol
France
Turid
Mina
Kl. 15 - 16 France
Lykke
Turid
Mina
Kl. 16 - 17 France
Lykke
Turid
Josefine
Ayla
Kl. 17 - 18 Lykke
Soraya
Turid
Josefine
Ayla
Kl. 18 - 19 Thea
Susann
Lykke
Soraya
Turid
Josefine
Liss
Ayla
Kl. 19 - 20 Thea
Susann
Bella
Sol
Lykke
Soraya
Bia
Turid
Josefine
Liss
Ayla
Kl. 20 - 21 Thea
Susann
Bella
Sol
Lykke
Soraya
Bia
Josefine
Mina
Ayla
Kl. 21 - 22 Thea
Susann
Bella
Sol
Lykke
Soraya
Bia
Mina
Ayla
Kl. 22 - 23 Thea
Bella
Lykke
Mina
Kl. 23 - 24 Thea
Lykke
Mina
Nattevakt Lykke