tirsdag, 17 september, 2019.
Hjem Vaktliste

Vaktliste

Purple Week
I hele uke 38 kan du ringe inn til Lykke, Bella, Peter og Per og betale kun 520 kr for 30 minutters reading, mot 780,- som er ordinær pris! Ring 21006138, og du får altså 260,- kr i avslag!

Gjelder kun kortbetaling på 21006138.

Klikk her for å lese om våre veiledere

Mandag 16. September
Tirsdag 17. September
Onsdag 18. September
Torsdag 19. September
Fredag 20. September
Mandag 16. September
Kl. 09 - 10 Bella
Frøya
France
Kl. 10 - 11 Bella
Frøya
France
Kl. 11 - 12 Bella
Ayla
Mina
Sol
France
Kl. 12 - 13 Bella
Ayla
Mina
Sol
France
Kl. 13 - 14 Bella
Ayla
Johanna
Mina
Sol
France
Kl. 14 - 15
Ayla
Johanna
Sol
France
Kl. 15 - 16 Lykke
Ayla
Johanna
France
Marie
Kl. 16 - 17 Lykke
Ayla
Johanna
Josefine
France
Marie
Kl. 17 - 18 Lykke
Ayla
Johanna
Mina
Soraya
Ananda
Monica
Josefine
Per
Marie
Kl. 18 - 19 Thea
Lykke
Ayla
Johanna
Mina
Soraya
Ananda
Monica
Anne
Josefine
Per
Marie
Kl. 19 - 20 Thea
Bella
Lykke
Johanna
Mina
Soraya
Ananda
Laila
Monica
Anne
Josefine
Kristina
Per
Marie
Kl. 20 - 21 Thea
Bella
Lykke
Johanna
Mina
Soraya
Ananda
Laila
Monica
Anne
Josefine
Kristina
Per
Kl. 21 - 22 Thea
Bella
Lykke
Johanna
Mina
Soraya
Ananda
Susann
Anne
Kristina
Per
Zindy
Kl. 22 - 23 Thea
Lykke
Mina
Ananda
Susann
Anne
Sol
Per
Zindy
Kl. 23 - 24 Thea
Lykke
Mina
Frøya
Anne
Nattevakt Lykke
Tirsdag 17. September
Kl. 09 - 10 Bella
Turid
Sol
France
Kl. 10 - 11 Bella
Turid
Sol
France
Peter
Kl. 11 - 12 Bella
Mina
Turid
Sol
France
Johanna
Peter
Kl. 12 - 13 Ayla
Mina
Susann
Frøya
Turid
Sol
France
Johanna
Peter
Kl. 13 - 14 Ayla
Mina
Susann
Frøya
Turid
Sol
France
Johanna
Peter
Kl. 14 - 15 Ayla
Frøya
Turid
Sol
France
Per
Johanna
Peter
Kl. 15 - 16 Lykke
Ayla
Frøya
Turid
France
Per
Marie
Johanna
Kl. 16 - 17 Lykke
Ayla
Turid
Josefine
France
Per
Marie
Johanna
Peter
Kl. 17 - 18 Lykke
Ayla
Mina
Soraya
Ananda
Turid
Josefine
Per
Zindy
Marie
Johanna
Peter
Kl. 18 - 19 Thea
Lykke
Ayla
Mina
Soraya
Ananda
Frøya
Turid
Anne
Josefine
Per
Zindy
Marie
Johanna
Peter
Kl. 19 - 20 Thea
Lykke
Ayla
Mina
Soraya
Ananda
Laila
Frøya
Turid
Anne
Josefine
Per
Zindy
Marie
Johanna
Kl. 20 - 21 Thea
Bella
Lykke
Ayla
Mina
Soraya
Ananda
Laila
Frøya
Anne
Kristina
Per
Zindy
Johanna
Kl. 21 - 22 Thea
Bella
Lykke
Ayla
Mina
Soraya
Ananda
Frøya
Anne
Kristina
Per
Zindy
Kl. 22 - 23 Thea
Bella
Lykke
Mina
Ananda
Frøya
Anne
Sol
Kristina
Kl. 23 - 24 Thea
Lykke
Mina
Ananda
Anne
Nattevakt Thea
Onsdag 18. September
Kl. 09 - 10 Bella
Frøya
Sol
Kl. 10 - 11 Bella
Frøya
Sol
Peter
Kl. 11 - 12 Bella
Johanna
Mina
Turid
Sol
France
Peter
Kl. 12 - 13 Bella
Lykke
Ayla
Johanna
Mina
Turid
Sol
France
Peter
Kl. 13 - 14 Bella
Lykke
Ayla
Johanna
Mina
Turid
Sol
France
Peter
Kl. 14 - 15 Lykke
Ayla
Johanna
Turid
Sol
France
Peter
Kl. 15 - 16 Lykke
Ayla
Johanna
Susann
Turid
France
Per
Kl. 16 - 17 Lykke
Johanna
Susann
Turid
France
Per
Peter
Kl. 17 - 18 Lykke
Johanna
Mina
Soraya
Ananda
Susann
Monica
Turid
Per
Peter
Kl. 18 - 19 Thea
Bella
Lykke
Johanna
Mina
Soraya
Ananda
Monica
Turid
Anne
Per
Peter
Kl. 19 - 20 Thea
Bella
Lykke
Johanna
Mina
Soraya
Ananda
Monica
Turid
Anne
Per
Kl. 20 - 21 Thea
Bella
Lykke
Johanna
Mina
Soraya
Ananda
Monica
Anne
Kristina
Per
Kl. 21 - 22 Thea
Bella
Lykke
Ayla
Mina
Soraya
Ananda
Anne
Kristina
Per
Kl. 22 - 23 Thea
Lykke
Ayla
Mina
Ananda
Anne
Sol
Kristina
Kl. 23 - 24 Thea
Lykke
Ayla
Mina
Frøya
Anne
Kristina
Nattevakt Lykke
Torsdag 19. September
Kl. 09 - 10 Frøya
Turid
Sol
France
Per
Kl. 10 - 11 Ananda
Frøya
Turid
Sol
France
Per
Peter
Kl. 11 - 12 Ayla
Mina
Ananda
Turid
Sol
France
Per
Peter
Kl. 12 - 13 Lykke
Ayla
Mina
Ananda
Susann
Turid
Sol
France
Per
Peter
Kl. 13 - 14 Lykke
Ayla
Mina
Ananda
Susann
Turid
France
Per
Peter
Kl. 14 - 15 Lykke
Ayla
Ananda
Susann
Turid
France
Per
Peter
Kl. 15 - 16 Lykke
Ananda
Turid
France
Marie
Kl. 16 - 17 Lykke
Ananda
Turid
Josefine
France
Marie
Peter
Kl. 17 - 18 Bella
Lykke
Mina
Soraya
Ananda
Turid
Josefine
Marie
Peter
Kl. 18 - 19 Thea
Bella
Lykke
Mina
Soraya
Ananda
Turid
Anne
Josefine
Per
Zindy
Marie
Peter
Kl. 19 - 20 Thea
Bella
Lykke
Ayla
Mina
Soraya
Laila
Turid
Anne
Josefine
Per
Zindy
Marie
Kl. 20 - 21 Thea
Bella
Lykke
Ayla
Mina
Soraya
Laila
Anne
Josefine
Per
Zindy
Kl. 21 - 22 Thea
Bella
Lykke
Ayla
Mina
Soraya
Susann
Anne
Per
Zindy
Kl. 22 - 23 Thea
Bella
Lykke
Ayla
Mina
Susann
Anne
Per
Zindy
Kl. 23 - 24 Thea
Lykke
Ayla
Mina
Frøya
Susann
Anne
Per
Nattevakt Ayla
Fredag 20. September
Kl. 09 - 10 Bella
Frøya
Kl. 10 - 11 Bella
Ayla
Frøya
Peter
Kl. 11 - 12 Bella
Ayla
Mina
Frøya
Kristina
Peter
Kl. 12 - 13 Bella
Lykke
Ayla
Mina
Frøya
Kristina
Peter
Kl. 13 - 14 Lykke
Ayla
Mina
Susann
Frøya
Kristina
Peter
Kl. 14 - 15 Lykke
Ayla
Susann
Frøya
Peter
Kl. 15 - 16 Lykke
Ayla
Ananda
Susann
Frøya
Kl. 16 - 17 Lykke
Soraya
Ananda
Susann
Frøya
Josefine
Zindy
Peter
Kl. 17 - 18 Lykke
Mina
Soraya
Ananda
Susann
Frøya
Josefine
Zindy
Peter
Kl. 18 - 19 Thea
Bella
Lykke
Mina
Soraya
Ananda
Frøya
Josefine
Zindy
Peter
Kl. 19 - 20 Thea
Bella
Lykke
Mina
Soraya
Ananda
Laila
Frøya
Josefine
Kl. 20 - 21 Thea
Bella
Lykke
Mina
Soraya
Ananda
Laila
Frøya
Josefine
Kl. 21 - 22 Thea
Bella
Lykke
Mina
Ananda
Frøya
Josefine
Kristina
Kl. 22 - 23 Thea
Bella
Lykke
Mina
Ananda
Frøya
Kristina
Kl. 23 - 24 Thea
Lykke
Mina
Ananda
Frøya
Kristina
Nattevakt Soraya