Vær en giver

240

Vær en giver

Jeg tenker på hvor viktig det er å være en giver, og hvor lite som egentlig skal til for å løfte dagen til noen som kanskje virkelig trenger det. Alle kan klare det, det handler bare om å være litt mer bevisst. Kanskje vi bør være mer «våkne» når vi snakker med mennesker rundt oss?

Vi alle trenger trøst når livet går litt ut av sporet, eller når vanskelige og vonde ting skjer. Enten ved at en blir rammet av sykdom, en livskrise, eller mister nære og kjære som man er glad i. Vi mennesker søker hverandre, og vi trenger hverandre. Men alt for ofte, så glemmer vi kanskje å møte hverandre med  forståelse. Kanskje også glemmer vi å tenke over ordene man bruker?

For den som har det vanskelig så hjelper kanskje med en klem, et ærlig håndtrykk – eller et varmt og forståelsesfullt blikk?

Vi kan trøste og bli trøstet, og det handler om å gi og få. Begge delene kan oppleves vanskelig for mange, og vi er kanskje ikke like flinke til å huske på dette.

Ikke glem at selv en kort samtale kan gjøre godt for den som trenger det som mest, og mine nøkkelord for dagen er ; empati, forståelse og omsorg.

Husk at vi alle er forskjellige, og vi håndterer situasjoner ulikt. Mye kommer an på hva det er av bagasje man har i ryggsekken, og hva man har lært frem til nå. Det handler også for mange hva man fått med seg gjennom oppvekst og liv. Uansett så vil det viktigste være å se andre – og gi det fra hjerte det man kan for å løfte andre.

Gi til andre – og du vil samle til deg selv.

Olga