Sjamanistisk familiekonstellasjon

658

Skrevet av Yasmine Gómez.

Hva er en sjamanistisk familiekonstellasjon? Og hvordan kan det hjelpe deg? 

Dette er en av det healingsmetodene som ligger mitt hjerte nærmest fordi det handler om menneskelige relasjoner.

Definisjonen i wikipedia er at «det er en form for gruppeterapi som tar utgangspunkt i dynamikken blant familiemedlemmer»
Videre forklares at Terapiformen ble utviklet av en tysk prest og er en form for gruppeterapi som tar utgangspunkt i dynamikken blant familiemedlemmer.
Men dette er bare en brøk del av svaret. Terapiformen kan brukes i en rekke situasjoner og ikke bare Familie medlemmer, det kan blant annet benyttes i forhold til: jobb, parforhold, foreldre/barn, kolleger, sykdom, husdyr, chakra og planetene i horoskopet osv.

Terapi er individuelt men foregår i gruppe. Intensjonen er at klienten (den som har bestilt konstellasjon) kan observere dynamikken i sin situasjon ved å se det uten fra. I tillegg alle de som deltar i konstellasjonen vil ofte også kjenne seg igjen i situasjon og temaet som tas opp. Noe som gir en bedre forståelse for deltagerne og observatører i sitt egen liv.
Konstellasjon kan vare 1-2 timer men, det kreves en del forberedelser på forhånd og dette kan ta tid, siden terapeuten bruker flere verktøy for å få et innblikk i klienten situasjon. Det er vanlig å beregne ca. 5 timers arbeidstid inklusiv konstellasjon.

Hva skjer under konstellasjon? Si at vi tar utgangspunkt i at Klienten har et ønske om å jobbe med relasjoner i sin familie. Da velger han/henne personer (kalt statister) som representere klienten og de eventuelle familie medlemmer som er involvert i tema som jobbes med, uavhengig av om det er i live eller ei. Konstellasjon utspiller seg som en slags rollespill uten manus. Deltagerne jobber ut ifra hva det føler der og da.

Erfaring viser at statistene opplever følelser og tanker det ikke kan forklare men som Klienten kjenner igjen i. Dette gir mulighet til klienten å observere sitt eget situasjon fra avstand. Dette gir som regel en ny perspektiv på situasjonen.

Det som utspiller seg under konstellasjonen er ikke 1 til 1 riktig, men gir en ny forståelse på situasjonen og hvordan dynamikken mellom familie medlemmer foregår.

Som sjaman bruker vi flere healing metoder for å sette fri eventuelle energier som sitter fast eller for å harmonisere vanskelig relasjoner eller situasjoner.

Oppfølging med en coaching samtale skjer ca. 2 uker etter oppstilling.

Hvordan kan dette hjelpe deg?
Som nevnt til å begynne med kan en sjamanistisk familiekonstellasjon brukes i diverse tema, som for eksempel jobb relasjoner, par forhold, foreldre barn relasjon, relasjonen til dyr, harmonisering av horoskopet, harmonisering av chakra, sykdom og ikke minst tilgivelse.
Så, hvis du har problemer i en eller flere av disse området i ditt liv. Anbefaler jeg deg at du finner en utdannet terapeut i Sjamanistisk familie konstellasjoner for å få hjelp, slik at du kan gå videre.

Lykke til.