Narsissist, sosiopat eller psykopat

2226

Jeg vil med dette prøve å fortelle hva narsissisme er. Det kommer raskt til overflaten at noen ikke er sunne sjeler. Dette er urolige sjeler som er underutviklet i samvittigheten deres og de er underutviklet i måten de engasjerer seg med mennesker på. Disse menneskene er som små barn som ikke har oppdaget enda at verden ikke dreier seg kun om dem. 

Jo dypere du går inn i din forståelse av narsissister, jo sikrere er jeg på at du kan se andre trekk som kan virke ganske skumle. Spørsmålet mange stiller er om det narsissistiske elementet som kommer fram viser seg å være mere enn en narsissist, altså en sosiopat eller har man å gjøre med en psykopat. Det er bra for deg å vite hva dette handler om, fordi jo mer du forstår hva som ligger foran deg, desto mer kan du ta informerte beslutninger om hvor du skal gå i forhold til alt dette. Derfor har jeg dypdykket i temaet for å kunne bryte ned fordeling mellom narsissisten, sosiopaten og psykopaten.

Hver av disse kategoriene kan få hvert sitt kjennetegn så blir det lettere å forstå.  “Avvisende” er kjennetegnet på narsissisten.  Med en sosiopat er kjennetegnet “ondsinnet intrigemaker“. Når vi snakker om psykopaten er kjennetegnet “rovdyr”.  Her vil du se den sammenhengende veien fra narsissist, helt til den motsatte enden som er psykopat. Narsissisten har et svært høyt behov for kontroll og et svært lavt nivå med empati.  De har et stort behov for å kunne utnytte andre og de har en svært manipulativ adferd. Narsissister sørger for å sette seg i situasjoner hvor de kan hevde seg. De liker å ha ansvar så de alltid kan skape seg muligheter til å “regjere”. 

Det er i virkeligheten sånn at de kan fritas alt og alle, og med kjennetegnet avvisende, så er det andre elementer som kan legges til grunn, for eksempel vil en narsissist ta styringen over deg på en uforutsigbar måte, da de undervurderer deg.  Du er bare en person, du er bare en spiller i et skuespill narsissisten har regien i. Narsissisten er ikke videre opptatt av deg og dine verdier, de tenker kun på hvordan de kan bruke deg. En narsissist tar seg til rette med å mene hva du trenger, formet ut i fra deres behov og fordeler, ingenting er styrt av følelsen av hva du virkelig kan trenge, det vil de aldri bry seg om. Om det er riktig eller ikke er heller aldri et tema.  

Hvis vi går tilbake til den avvisende narsissisten, så vil noe bli feil i deres verden, og gjett hvem som vil få skylden for det? Du! Narsissisten har en sterkt kritisk tenkemåte, og i deres kritikk må det være noen som må ta seg av irritasjon og utålmodighet, og igjen vil det være deg! Narsissisten vil konkludere med at de er glad for at de tenker riktig, og de vil opplyse at de er glade for at de ikke er deg. Dette er mennesker som er helt umulig å håndtere på noen form for langsiktig basis, hvis du ønsker deg noe tilfredsstillelse. 

La oss nå se på kategorien sosiopater. Med kjennetegnet ondsinnet intrigemaker. En sosiopat vil alltid bevisst lage intriger. De opererer med at hvis det er regler der ute, så gjelder ikke disse reglene for disse menneskene. De ser på seg selv som en høyere standard enn alle andre. Eksempel hvis en sosiopat jobber i en bedrift som styres av protokoll og regler, for hvordan ting skal gjøres, så mener en sosiopat at reglene skal være annerledes for dem, fordi de mener at de er veldig viktige, veldig smarte, og mye bedre enn alle andre. 

I et forhold er det normalt å gi like mye som man får. En sosiopat er ikke som de fleste andre så de gir seg selv “spesiell” som tittel. Moral er helt meningsløst for dem, de kan si at de er forpliktet til deg i et forhold, men da du finner ut at det er mange ting som foregår bak din rygg, så er dette en vanedannende adferd og ikke uvanlig at de er involvert med flere personer samtidig. Det er hva de føler i øyeblikket som er vesentlig, ikke at det skal samsvare med regler og moral. Det er helt irrelevant for dem. Sosiopater liker å leke med flere forskjellige, de liker å ha alle slags aktiviteter og eventyr som viser at de er en fornøyelses-søker. Det er viktig å vise deg det og vise at de lett skaffer deg oppmerksomhet hos det motsatte kjønn.  

En annen ingrediens som følger med dette er ingen anger, ingen skyld hvis du oppdager og avslører en sosiopat. For å komme ut av situasjonen med å bli avslørt kan de si at jeg burde ikke ha gjort det, men det synker ikke veldig dypt inn i det hele tatt. For de fleste andre ville det ha fulgt en tid med anger, skam og selvgranskning hvis man gjør samme feil. 

Sosiopater blir aldri pinlig berørte, de gransker ei heller aldri seg selv. De er ofte veldig intelligente og de kan intellektualisere alle slags aspekter av livet, og de kan snakke som om de forstår rett og galt, men ned på magefølelse-nivået mangler de den evnen totalt. De sier og gjør det som er hensiktsmessig i øyeblikket, uansett ansvarsfølelsen du forsøker å pålegge dem. Det er helt meningsløst, de bærer masker og de er kameleoner som lever for å utnytte. 

Nå er en av tingene vi kan si om sosiopatene at de kan være svært dyktige når de plukker ut folk som kan lures eller manipuleres, fordi de er flinke til å prate for seg, og de kan si det som er nødvendig å sies der og da,  og de vikler deg raskt inn i nettet sitt.  En av tingene du kan legge merke til når en sosiopat prøver å få deg på kroken og du er usikker, er at de skrur på sin sjarm, og de er aktive og ganske på i starten, fordi de tilfredsstilles av at du faller for vedkommende, fordi hvis da det er noe galt, har de noen som de kan klandre, og det kommer til å være deg. 

Nå skal vi se litt på psykopatene, og kjennetegnet er rovdyr.  Når du ser filmer og saker på nyhetene så har psykopaten en veldig sterk kriminell tankegang. De har ingen samvittighet, den er helt fraværende. De har ingen følsomhet for andre, de tenker kun på seg selv. De har ikke behov for medfølelse, da de ikke knytter seg nært til andre.  Mennesker er bare verktøy som skal brukes og de kan være veldig kaldblodige på den måten de utnytter folk. De må være dominerende, de kan ha et veldig dårlig humør og de kan være veldig overveldende når noen gjør noe som de misliker. I den utstrekning at de straffer oppførsel, kan det bli svært alvorlig og fornærmende.  

Du er i ferd med å bli utnyttet av denne personen, om ikke annet for å kunne vise sin hensynsløse side og sin makt. De har ingen følelse av ansvar i det hele tatt, og mange av disse menneskene kan ha problemer med å engasjere seg på en ordentlig måte. De opererer hele tiden litt på kanten og de gjør det ikke bra i vanlige jobber. De må følge sin egen vei, og de takler ikke at noen skal fortelle dem hva de skal gjøre. 

Den avvisende narsissisten, den ondsinnede intrigemakeren av en sosiopat og rovdyret psykopaten, så er alle disse tre kategorier svært vanskelige å håndtere. Legg merke til at det er noen likhetstrekk mellom disse. Alle tre kategorier opererer med antagelsen om at du er under dem.  Det er ingen følelse av likestilling i anledning av noen av disse tre. Det er du som blir utnyttet. Du er en funksjon for dem, og det kommer til å bli mere og mere synlig. Hvis du tror du kommer til å vinne ved å være sammen med dette mennesket, så må du tro om igjen. De tar ikke noe hensyn til hva du ønsker, og det vil du fort merke. Et annet fellestrekk mellom disse kategoriene er lite eller ingen ærlighet.  Det du ser er ikke nødvendigvis det som pågår, eller vil skje der fremme. Det er ingen røyk uten ild og hvis du holder deg til dette menneske lenge nok, vil du bli skadet. Dette er ikke en person som bryr seg noe om hvordan du føler deg. Og ditt ønske om en bedre behandling av vedkommende, og din plan om å få de til å se sin dysfunksjon, vil bli avvist, så det er ikke noe håp om å få til en bedring. 

Når vi ser på disse karakteristikkene i disse tre kategoriene, så tror jeg det kommer til å bringe deg tilbake til et av dine grunnleggende spørsmål; er dette egentlig det du vil ha? 

Det er rart hvordan det har blitt, damer tiltrekkes av “bad-boy” guttas mentalitet. Det er nesten som om vi glamoriserer folk som kommer unna med lovbrudd og egen fri oppførsel. Filmer som glamoriserer folk som bryter alle regler, er det virkelig en sånn kultur vi ønsker å ha som underholdning, eller dette er noe vi ønsker å strebe etter. Tenk over det. Dette er ikke noe som noen vil ønske å engasjere seg i. Bak kulissene er det mye smerte og skade som føler med dette. 

Jeg håper at du vil ta deg tid for personlig refleksjon og se på hva disse menneskene er i stand til. Spør deg selv, hva er ditt beste alternativ? Hva betyr godhet for deg?  Og hvordan kan du behandle folk på en måte som aldri fører til måten disse personene behandler folk på. 

 Jeg vil at du skal kunne ta dette med deg og bruke det for å avverge følelsen av sårbarhet for de som ikke kan, og ikke vil være enige med deg med tanke på hva du nå har lest. 

Lykke