Når sansene blandes

887

Hvordan smaker et ord? Hvilken farge har en ukedag? Dette er spørsmål mennesker med synestesi kan svare på.

Ordet stammer fra det greske ordet synaesthesis. Syn- betyr «sammen» eller «union», aesthesis betyr «sensasjon». Ergo, sansene kan blandes. Stimulering av en sans utløser en reaksjon i en annen sans. Noen mennesker kan smake ord, se lyder og føle farger.

Fenomenet kan spores tilbake til Aristoteles tid, og det anslås at omtrent én av 200 mennesker har det. Forskerne forklarer synestesi med en litt uvanlig krysskobling i hjernen, og at hvis nervetråder ikke stimuleres godt nok når de er under utvikling, kan det oppstå koblinger mellom områder som i utgangspunktet ikke har noe med hverandre å gjøre.

En av de vanligste formene for synestesi, er å se mennesker, bokstaver og tall i farger. Man kan for eksempel se en farget aura rundt venner og kjente, og skal man tro synestetikerne; se hvordan de har det. Når det gjelder tall og bokstaver, kan en svarttrykkede symboler – for eksempel i en bok – oppfattes som gul eller grønn.

Kreativt sinn

Synestesi kan på mange måter anses som et kreativt hjelpemiddel og at mange med fenomenet er kreative sjeler. Det er snakk om malere, komponister, artister og forfattere.

Maria Mena har synestesi, og har uttalt til VG at hun ser musikken sin i farger. Hun tror at fargene kan være en erstatning for noter. Som de fleste andre med synestesi, har hun hatt det hele livet, og hun føler at hun trenger det for å forstå musikken hun lager.

Eksempler på andre kjente mennesker som har blandede sanser, er Billy Joel, Ludwig van Beethoven, Steve Wonder og Jimi Hendrix. Sistnevnte så for eksempel akkorden E7#9 i låten «Purple Haze» som lilla.

Rektangulær torsdag

Januar kan være gullfarget. Februar turkis, mars oransje, april gul. Mandagen kan være grønn, torsdagen kan være rektangulær. Helgen kan også være oval, men da ikke i samme betydning for de fleste arbeidstakere.

De aller fleste synestetikere har det hele livet, men det er mange som ikke helt forstår hva det er, eller tror at det gjelder alle. Det er jo sånn alle ser på november, den er brun.

Synestesi er ikke en diagnose, og professor i kognitiv nevropsykologi ved Universitetet i Oslo har uttalt at han jobber med å snu oppfatningen av fenomenet fra et negativt handicap, diagnose eller syndrom. Han vil heller ha et positivt ladet begrep, så kan vi da kalle det et talent?

Flesteparten av synestikerne mener i alle fall at – om de fikk velge – ville de beholdt egenskapen. Du blir mer kreativ og det setter litt farge på en ellers ganske grå hverdag, og det er kanskje ikke så dumt.

Lykke