Mini kurs – intuitiv tarot – Del 3

1170

Oppgave 1 – stavene

Plukk ut alle stavkortene fra kortstokken og legg dem på bordet fremfor deg. Dette skal du også gjøre med myntene, sverdene – og begrene. Legg i første oppgave ut stavkortene på bordet  foran deg- i rekkefølge fra ess og opp til konge til. Se på hvert enkelt kort, kjenn på følelsen dem gir deg – og finn frem kortet som du føler passer til beskrivelsene under i oppgavene. Det er fire oppgaver i denne delen av kurset, og det er en oppgave for hver «farge» eller element i kortene. Kortene og beskrivelsene skal altså passe sammen.

PS! Her er det lov å feile, og kortene du ikke finner riktig frem til med en gang – de vil du garantert huske neste gang. Da gjenstår det bare å ønske dere lykke til med kortene!

Kort nummer 1

Dette kortet handler om å være sliten, og det med god grunn. Kortet viser til en tung og slitsom situasjon – ofte har man stått i tunge utfordringer eller slit over lengre tid.

Kort nummer 2

Dette kortet handler ofte om krangel og konflikter. Det kan være med andre, eller dreie seg om at an krangler med seg selv. Slitsom periode, og det krever litt for å komme seg ut av situasjonen.

Kort nummer 3

Dette kortet handler ofte om endringer i arbeidslivet. (Til det positive) Dreier spørsmålet seg om kjærlighet eller generelt, så handler kortet som suksess og det å lykkes.

Kort nummer 4

Dette kortet handler ofte om graviditet eller fruktbarhet. Ligger keiserinnen ved siden av i legget, er det en ”sikker” graviditet. Kortet kan også stå for samboerskap, dersom det ligger bekreftende kort på dette i legget. Ellers er det et godt kort, som representerer en ny start, og friskt mot, kreativitet og fremgang.

Kort nummer 5

Dette kortet handler også om seier, men det kreves litt mer jobb for å komme i mål. Syv staver oppfordrer til å kjempe – og ikke gi opp. Det kan se ut som man taper underveis, men holder man ut, så vil man komme seg igjennom knipen. Kan også handle om å kjempe mot egne følelser.

Kort nummer 6

Dette er et sikkert flyttekort. Ofte handler dette kortet ofte om flytting, eller kjøp og salg av eiendom. Skulle det ikke passe med flytting, handler dette kortet om hjem og familie. Et veldig positivt og hyggelig kort.

Kort nummer 7

Dette kortet viser også gjerne en yngre ”voksen” person, evt gode nyheter, kontakt mellom mennesker, eller positivt nytt i forhold til jobb.

Kort nummer 8

Dette er høy seier. Får man dette kortet i forbindelse med forhandlinger, rettsaker eller situasjoner hvor urett er begått, så betyr det at man går seirende ut av situasjonen. I kjærlighet og andre spørsmål er dette også positivt, da det betyr at man lykkes i det man står i.

Kort nummer 9

Dette kortet står ofte for en kvinne med stjernetegn i element ild. Ellers kan hun stå for fruktbarhet eller magi.

Kort nummer 10

Dette er også et meget positivt kort. Handler spørsmålet om jobb eller boligsituasjon, representerer dette kortet en positiv endring. Gjelder spørsmålet kjærlighet, er dette også et bra kort å få. Ofte viser dette kortet til dype fine møter på ”sjeleplan” mellom to mennesker, et vellykket partnerskap og suksess.

Kort nummer 11

Dette kortet står ofte for en yngre person/ et større barn eller ungdom. Ellers kan kortet vise til kortere reiser eller gode nyheter som er på vei.

Kort nummer 12

Dette kortet handler om å holde seg fast i noe fra fortiden. Vanskeligheter med å gi slipp. Det kan også handle om sinne og irritasjon

Kort nummer 13

Dette kortet handler om raske energier og at ting går fort. Det kan også stå for meldinger/ sms mellom to parter – og skriftlig kommunikasjon, eller at det kommer en telefon man venter på.

Kort nummer 14

Dette kortet handler stort sett om en mann i ild, eller personligheten som ildtegn. Ellers kan det også representere at man er selvstendig næringsdrivende.

 

Fasit til oppgave 1 – staver

Se på beskrivelsene du har satt sammen med hvert enkelt kort, og sammenligne med fasiten. Hvor mange hadde du riktig? Under kan du se hvilket kort som hører sammen til beskrivelsene.

Kort nummer 1- Ti staver:

Dette kortet handler om å være sliten, og det med god grunn. Kortet viser til en tung og slitsom situasjon – ofte har man stått i tunge utfordringer eller slit over lengre tid.

Kort nummer 2 -Fem staver:

Dette kortet handler ofte om krangel og konflikter. Det kan være med andre, eller dreie seg om at an krangler med seg selv. Slitsom periode, og det krever litt for å komme seg ut av situasjonen.

Kort nummer 3- Tre staver:

Dette kortet handler ofte om endringer i arbeidslivet. (Til det positive) Dreier spørsmålet seg om kjærlighet eller generelt, så handler kortet som suksess og det å lykkes.

Kort nummer 4 -Stavenes ess:

Dette kortet handler ofte om graviditet eller fruktbarhet. Ligger keiserinnen ved siden av i legget, er det en ”sikker” graviditet. Kortet kan også stå for samboerskap, dersom det ligger bekreftende kort på dette i legget. Ellers er det et godt kort, som representerer en ny start, og friskt mot, kreativitet og fremgang.

Kort nummer 5 – Syv staver: 

Dette kortet handler også om seier, men det kreves litt mer jobb for å komme i mål. Syv staver oppfordrer til å kjempe – og ikke gi opp. Det kan se ut som man taper underveis, men holder man ut, så vil man komme seg igjennom knipen. Kan også handle om å kjempe mot egne følelser.

Kort nummer 6- Fire staver:

Dette er et sikkert flyttekort. Ofte handler dette kortet ofte om flytting, eller kjøp og salg av eiendom. Skulle det ikke passe med flytting, handler dette kortet om hjem og familie. Et veldig positivt og hyggelig kort.

Kort nummer 7 – Stavenes ridder: 

Dette kortet viser også gjerne en yngre ”voksen” person, evt gode nyheter, kontakt mellom mennesker, eller positivt nytt i forhold til jobb.

Kort nummer 8 – Seks staver:

Dette er høy seier. Får man dette kortet i forbindelse med forhandlinger, rettsaker eller situasjoner hvor urett er begått, så betyr det at man går seirende ut av situasjonen. I kjærlighet og andre spørsmål er dette også positivt, da det betyr at man lykkes i det man står i.

Kort nummer 9 – Stavenes dronning:

Dette kortet står ofte for en kvinne med stjernetegn i element ild. Ellers kan hun stå for fruktbarhet eller magi.

Kort nummer 10 -To staver:

Dette er også et meget positivt kort. Handler spørsmålet om jobb eller boligsituasjon, representerer dette kortet en positiv endring. Gjelder spørsmålet kjærlighet, er dette også et bra kort å få. Ofte viser dette kortet til dype fine møter på ”sjeleplan” mellom to mennesker, et vellykket partnerskap og suksess.

Kort nummer 11- Stavenes pasje:

Dette kortet står ofte for en yngre person/ et større barn eller ungdom. Ellers kan kortet vise til kortere reiser eller gode nyheter som er på vei.

Kort nummer 12- Ni staver:

Dette kortet handler om å holde seg fast i noe fra fortiden. Vanskeligheter med å gi slipp. Det kan også handle om sinne og irritasjon

Kort nummer 13 – Åtte staver:
Dette kortet handler om raske energier og at ting går fort. Det kan også stå for meldinger/ sms mellom to parter – og skriftlig kommunikasjon, eller at det kommer en telefon man venter på.

Kort nummer 14 -Stavenes konge:

Dette kortet handler stort sett om en mann i ild, eller personligheten som ildtegn. Ellers kan det også representere at man er selvstendig næringsdrivende.

 

Oppgave 2 – Myntene

Kort nummer 1

Fire mynter handler ofte om sjalusi/ eie trang og misunnelse. Det kan også handle om at man har det man trenger, men likevel så ønsker man seg mer.

Kort nummer 2

Dette kortet kan bety ”penger inn”. Det handler om større summer som man kanskje ikke var forberedt på. For meg viser dette kortet seg ofte i forbindelse med etterbetalinger, arv, erstatninger, pengegaver osv

Kort nummer nr 3

Dette kortet kan handle om å gi eller motta økonomisk hjelp. I kjærlighet kan det være snakk om å ”gi og ta” i et forhold, eller gi mye av seg selv.

Kort nummer 4

Dette kortet handler om å få belønning for sitt strev. Jobben man har lagt ned vil betale seg, og man vil få lønn for strevet eller arbeidet som er lagt ned. Nå kommer det bedre tider

Kort nummer 5

Dette kortet handler stort sett om en mann i jord, eller personligheten som et jordtegn. Kan også stå for økonomisk trygghet.

Kort nummer 6

Dette kortet handler om økonomisk styrke. Kortet viser til en forsterkning av økonomien, og i noen tilfeller en ny start/ det å begynne litt på nytt. Kan også bety økonomisk hjelp.

Kort nummer 7

Dette er et ”vente kort”. Alt handler liksom om å stå litt på vent. Man vet at det som er sådd vil bære frukt, men det kan ta sin tid.

Kort nummer 8

Dette kortet handler om fattigdom. Bekymringer for økonomi, gjeld eller at man rett og slett sliter med å få endene til å møtes i det daglige. I kjærlighet kan dette tolkes som å være ”fattig i kjærlighet”/ fattig på følelser, eller det å føle at man mangler noe viktig.

Kort nummer 9

Dette kortet står ofte for en yngre person/ et større barn eller ungdom. Ellers kan kortet tolkes som langsom vekst, gradvis forbedringer. Økonomi er på vei til å stabilisere seg.

Kort nummer 10

To mynter handler ofte om valg, og da spesielt i forhold til økonomi. Ofte kan det dreie seg om det å måtte prioritere. Det ligger også en advarsel i dette kortet med å være litt forsiktig med økonomien, og ikke være uansvarlig (sløse bort pengene)

Kort nummer 11

Dette kortet handler om samarbeid. Ofte viser dette kortet til eksempelvis samværsavtaler (barn), samarbeid i forhold til jobb, eller det å inngå kompromiss. Kortet kan også stå for å utbedre boligen sin i form av oppussing eller omdekorere hjemmet sitt.

Kort nummer 12

Dette kortet står nesten alltid for en kvinne med stjernetegn i element jord. Kan også representere materielle ting, smykker, glitter, og alt som har med utseende og skjønnhet å gjøre.

Kort nummer 13

Dette kortet handler om økonomisk trygghet, muligheter til å unne seg litt luksus, og det å pleie seg selv og egen omsorg. I forhold til kjærlighet går man inn i en veldig givende periode.

Kort nummer 14

Dette er også gjerne en yngre ”voksen” person, som ofte ser på seg selv som en person som har mye å gi til andre. Det kan også handle om at det er nyheter på vei.

 

Fasit oppgave 2 – Mynter

Se på beskrivelsene du har satt sammen med hvert enkelt kort, og sammenligne med fasiten. Hvor mange hadde du riktig? Under kan du se hvilket kort som hører sammen til beskrivelsene.

Kort nummer 1- Fire mynter:
Fire mynter handler ofte om sjalusi/ eie trang og misunnelse. Det kan også handle om at man har det man trenger, men likevel så ønsker man seg mer.

Kort nummer 2- Ti mynter:
Dette kortet kan bety ”penger inn”. Det handler om større summer som man kanskje ikke var forberedt på. For meg viser dette kortet seg ofte i forbindelse med etterbetalinger, arv, erstatninger, pengegaver osv

Kort nummer nr 3- Seks mynter:
Dette kortet kan handle om å gi eller motta økonomisk hjelp. I kjærlighet kan det være snakk om å ”gi og ta” i et forhold, eller gi mye av seg selv.

Kort nummer 4- Åtte mynter:
Dette kortet handler om å få belønning for sitt strev. Jobben man har lagt ned vil betale seg, og man vil få lønn for strevet eller arbeidet som er lagt ned. Nå kommer det bedre tider

Kort nummer 5- Myntenes konge:
Dette kortet handler stort sett om en mann i jord, eller personligheten som et jordtegn. Kan også stå for økonomisk trygghet.

Kort nummer 6- Myntesset:
Dette kortet handler om økonomisk styrke. Kortet viser til en forsterkning av økonomien, og i noen tilfeller en ny start/ det å begynne litt på nytt. Kan også bety økonomisk hjelp.

Kort nummer 7- Syv mynter:
Dette er et ”vente kort”. Alt handler liksom om å stå litt på vent. Man vet at det som er sådd vil bære frukt, men det kan ta sin tid.

Kort nummer 8- Fem mynter:
Dette kortet handler om fattigdom. Bekymringer for økonomi, gjeld eller at man rett og slett sliter med å få endene til å møtes i det daglige. I kjærlighet kan dette tolkes som å være ”fattig i kjærlighet”/ fattig på følelser, eller det å føle at man mangler noe viktig.

Kort nummer 9- Myntenes pasje:
Dette kortet står ofte for en yngre person/ et større barn eller ungdom. Ellers kan kortet tolkes som langsom vekst, gradvis forbedringer. Økonomi er på vei til å stabilisere seg.

Kort nummer 10- To mynter:
To mynter handler ofte om valg, og da spesielt i forhold til økonomi. Ofte kan det dreie seg om det å måtte prioritere. Det ligger også en advarsel i dette kortet med å være litt forsiktig med økonomien, og ikke være uansvarlig (sløse bort pengene)

Kort nummer 11- Tre mynter:
Dette kortet handler om samarbeid. Ofte viser dette kortet til eksempelvis samværsavtaler (barn), samarbeid i forhold til jobb, eller det å inngå kompromiss. Kortet kan også stå for å utbedre boligen sin i form av oppussing eller omdekorere hjemmet sitt.

Kort nummer 12- Myntenes dronning:
Dette kortet står nesten alltid for en kvinne med stjernetegn i element jord. Kan også representere materielle ting, smykker, glitter, og alt som har med utseende og skjønnhet å gjøre.

Kort nummer 13- Ni mynter:
Dette kortet handler om økonomisk trygghet, muligheter til å unne seg litt luksus, og det å pleie seg selv og egen omsorg. I forhold til kjærlighet går man inn i en veldig givende periode.

Kort nummer 14- Myntenes ridder:
Dette er også gjerne en yngre ”voksen” person, som ofte ser på seg selv som en person som har mye å gi til andre. Det kan også handle om at det er nyheter på vei.

 

 

Oppgave 3 – Sverdene

Kort nummer 1

Dette også gjerne en yngre ”voksen” person, ellers kan dette kortet tolkes som ”konfrontasjoner og konflikter” eller en person som er inn og ut i livet ditt, typisk frem og tilbake forhold. Ofte vanskelig å gi slipp på en annen part. «Typisk kan ikke leve med – kan ikke leve uten- forhold.»

Kort nummer 2

Dette kortet handler ofte om juridiske konflikter, eller det kan handle om kontrakter/papirer eller dokumenter. Dersom dette ikke passer med kortene rundt, så kan sverdesset tolkes som om man står ovenfor et valg eller man får klare svar. Kortet kan også bety at man får klarhet i sinn og tanker – slik at man ser klart hvilken vei man skal gå.

Kort nummer 3

Kortet handler ofte om noe som er ”usagt” og at man tier for husfredens skyld, dvs ønsker fred for enhver pris. Det kan også være en indikasjon på at man ikke er god nok på å sette grenser for seg selv, og kanskje lever litt på andres premisser. Man gir mye – men får sjeldent så mye tilbake.

Kort nummer 4

Dette kortet handler ofte om brudd i forhold/relasjoner, eller frykt for å bli såret og skuffet. Kan også varsle om uærlige mennesker som ikke alltid har ærlige hensikter.

Kort nummer 5

Dette er ofte et sikkert reisekort. Kortet viser ofte til kortere reiser, gjerne over vann. Ellers står det også for ”weekendturer” – eller flytting.

Kort nummer 6

Dette kortet handler om krangel og konflikter. Det ligger seier i kortet, men dog med bismak. Det er ikke alltid det føles så godt å ”vinne” når man først har trumfet igjennom sin vilje. Kortet kan også vise til fortiden – og at man bør hente frem lærdommer man har i forhold til det å kanskje stole på feil mennesker rundt seg.

Kort nummer 7

Kortet varsler om behov for hvile. En liten advarsel om at man må roe ned, slappe av og sette noen grenser for egen del. Fire sverd handler også om at dersom man ikke roer ned- så kan man risikere at det går på helsa løs, og at man kanskje over lengre tid vil føle seg dårlig.

Kort nummer 8

Dette kortet handler om frustrasjon, og det å være fastlåst i en situasjon man ikke ser noe utvei på. Mulighetene er der, men man ser dem bare ikke. Føler seg bundet på armer og bein – og klarer ikke komme ut av et destruktivt tankemønster.

Kort nummer 9

Dette kortet handler for meg om dårlig søvn, slitsomme tanker og konstante bekymringer. Dersom man klarer å sove om natten, kan dette kortet indikere at man ikke får den hvilen man skal om natten; fks forstyrrelser i søvnen man kanskje ikke er klar over engang

Kort nummer 10
Dette kortet handler ofte om en mann i stjernetegn luft, eller personligheten som lufttegn. Alternativt kan det tolkes som juridiske råd eller veiledning.

Kort nummer 11
Dette kortet står stort sett for en yngre person/ et større barn eller ungdom. Ellers tolker jeg dette kortet som baktalelse, sladder og ond sindige rykter..

Kort nummer 12
Dette kortet står nesten alltid for en kvinne med stjernetegn i element luft. Evt kan det også stå for en kvinne man ikke kan stole på. Svik og sladder.

Kort nummer 13
Dette kortet handler om å være langt nede, både fysisk og psykisk. Man er sliten og har nådd bunnen. Men det positive er at det går ikke lengre nedover, så nå kan det kun gå en vei – oppover. Viktig å ikke sitte fast i offerrollen.

Kort nummer 14
Dette kortet er faktisk et lite hyggelig å få. Mange kaller det også «snikekortet». Ofte handler dette kortet om uærlighet på en aller annen måte. Bak dette kortet gjemmer det seg løgner, utroskap, dolking i ryggen osv. Dette kortet fører aldri noe godt med seg, så se opp!

 

Fasit oppgave 3 – Sverdene

Kort nummer 1 – Sverd ridder

Dette også gjerne en yngre ”voksen” person, ellers kan dette kortet tolkes som ”konfrontasjoner og konflikter” eller en person som er inn og ut i livet ditt, typisk frem og tilbake forhold. Ofte vanskelig å gi slipp på en annen part. «Typisk kan ikke leve med – kan ikke leve uten- forhold.»

Kort nummer 2 – Sverdenes ess

Dette kortet handler ofte om juridiske konflikter, eller det kan handle om kontrakter/papirer eller dokumenter. Dersom dette ikke passer med kortene rundt, så kan sverdesset tolkes som om man står ovenfor et valg eller man får klare svar. Kortet kan også bety at man får klarhet i sinn og tanker – slik at man ser klart hvilken vei man skal gå.

Kort nummer 3- To sverd

Kortet handler ofte om noe som er ”usagt” og at man tier for husfredens skyld, dvs ønsker fred for enhver pris. Det kan også være en indikasjon på at man ikke er god nok på å sette grenser for seg selv, og kanskje lever litt på andres premisser. Man gir mye – men får sjeldent så mye tilbake.

Kort nummer 4- Tre sverd

Dette kortet handler ofte om brudd i forhold/relasjoner, eller frykt for å bli såret og skuffet. Kan også varsle om uærlige mennesker som ikke alltid har ærlige hensikter.

Kort nummer 5- Seks sverd

Dette er ofte et sikkert reisekort. Kortet viser ofte til kortere reiser, gjerne over vann. Ellers står det også for ”weekendturer” – eller flytting.

Kort nummer 6- Fem sverd

Dette kortet handler om krangel og konflikter. Det ligger seier i kortet, men dog med bismak. Det er ikke alltid det føles så godt å ”vinne” når man først har trumfet igjennom sin vilje. Kortet kan også vise til fortiden – og at man bør hente frem lærdommer man har i forhold til det å kanskje stole på feil mennesker rundt seg.

Kort nummer 7- Fire sverd

Kortet varsler om behov for hvile. En liten advarsel om at man må roe ned, slappe av og sette noen grenser for egen del. Fire sverd handler også om at dersom man ikke roer ned- så kan man risikere at det går på helsa løs, og at man kanskje over lengre tid vil føle seg dårlig.

Kort nummer 8- Åtte sverd

Dette kortet handler om frustrasjon, og det å være fastlåst i en situasjon man ikke ser noe utvei på. Mulighetene er der, men man ser dem bare ikke. Man føler seg ofte bundet på armer og bein, og klarer ikke å rive seg løs fra et destruktivt tankemønster.

Kort nummer 9- Ni sverd

Dette kortet handler for meg om dårlig søvn, slitsomme tanker og konstante bekymringer. Dersom man klarer å sove om natten, kan dette kortet indikere at man ikke får den hvilen man skal om natten; fks forstyrrelser i søvnen man kanskje ikke er klar over engang.

Kort nummer 10- Sverdenes konge

Dette kortet handler ofte om en mann i luft, eller personligheten som lufttegn. Alternativt kan det tolkes som juridiske råd eller veiledning.

Kort nummer 11- Sverdenes pasje

Dette kortet står stort sett for en yngre person/ et større barn eller ungdom. Ellers tolker jeg dette kortet som baktalelse, sladder og ond sindige rykter.

Kort nummer 12- Sverdenes dronning

Dette kortet står nesten alltid for en kvinne med stjernetegn i element luft. Evt kan det også stå for en kvinne man ikke kan stole på. Svik og sladder.

Kort nummer 13- Ti sverd

Dette kortet handler om å være langt nede, både fysisk og psykisk. Man er sliten og har nådd bunnen. Men det positive er at det går ikke lengre nedover, så nå kan det kun gå en vei – oppover. Viktig å ikke gå inn i offerrollen.

Kort nummer 14- Syv sverd

Dette kortet er faktisk et lite hyggelig å få. Mange kaller det også «snikekortet». Ofte handler dette kortet om uærlighet på en aller annen måte. Bak dette kortet gjemmer det seg løgner, utroskap, dolking i ryggen osv. Dette kortet fører aldri noe godt med seg, så se opp!

 

Oppgave 4 – Begrene

 

 

Kort nummer 1 

Dette kortet handler om blandede følelser. Når dette kortet dukker opp så kan det handle om fordeler og ulemper. Kortet kalles også ”noe tapt – noe vunnet”. Kanskje er det situasjoner der man ganske enkelt må ta et valg, til tross for at det også vil være negative konsekvenser, men at dette kommer man rett og slett ikke utenom.

Kort nummer 2

Dette kortet tolkes ofte for et barn, eller så kan det representere gode nyheter.

Kort nummer 3

Dette er et kort som ofte tolkes som ”avstand” eller det å trekke seg unna noen.(dersom det er snakk om kjærlighet) I andre tilfeller kan det også handle om det å snu ryggen til noen, og gå videre med livet sitt, og i enkelte tilfeller kan der være for godt.

Kort nummer 4

Dette er et vakkert kort, for den som lurer på om tapt kjærlighet kommer tilbake. Mange kaller dette for gjenforenings-kortet. Alternativt kan det tolkes som om det kommer en person inn i livet, som engang har vært betydningsfull, men som har vært borte i lang tid. Det kan også vise til ”fortiden” og at det er på tide å la fortid være fortid.

Kort nummer 5

Dette kortet handler ofte om sterke kjærlighetsfølelser. En mer type ”moden kjærlighet” som ikke bare går på forelskelse, men inderlige og dype følelser for en annen person. Ved siden av ”kjærlighetsspørsmål” kan kortet også være et ”bekreftende” kort, dersom spørsmålet dreier seg om graviditet-  eller keiserinnen og dette kortet ligger i samme legg.

Kort nummer 6 

Dette nydelige kortet handler ofte om familieliv. Kortet kan også tolkes som planer om familieliv – og en fremtid sammen (dersom spørsmålet omhandler kjærlighet) Ellers kan det love godt for kontrakter innenfor jobb/økonomi.

Kort nummer 7

Dette kortet handler også om kjærlighet, da gjerne romantiske følelser/eller et kjærlighetsforhold. Gjelder spørsmålet ”fremtid” om forhold, kan det indikere samboerskap, dersom fks ti begre ligger i samme legg. Kortet kan også representere et nært vennskap eller partnerskap, om spørsmålet dreier seg om fks jobb eller generelle relasjoner.

Kort nummer 8

Dette kortet står ofte for en kvinne med stjernetegn i element vann. Evt kan det også stå for en kvinne med personlighet som et vanntegn, moderlighet eller omsorg.

Kort nummer 9

Dette kortet handler om sosial hygge og festligheter. Ofte kan det handle om barnedåp, bryllup, konfirmasjon eller forlovelse. Mange knytter også kortet opp mot større selskaper eller festligheter, og da ofte om alkohol er med i bildet. Man kan også tolke kortet som ”festekort” spesielt om djevelen også er med i legget.

Kort nummer 10

Dette kortet er ikke spesielt positivt. Stort sett handler dette om dårlig sinnsstemning, depresjoner eller at man ikke har det godt følelsesmessig. Gjelder spørsmålet jobb fks, kan det være man får et tilbud som man kanskje burde tenke seg om to ganger før man takker ja – og at ”motivene” for tilbudet kanskje ikke er de beste.

Kort nummer 11
Dette kortet handler ofte om en mann i vann, eller personligheten som vanntegn. Alternativt kan det stå for en åndelig støtteperson.

Kort nummer 12

Dette er et kort som heller ikke alltid er så positivt. Ofte handler dette kortet om at man må være forsiktig så man ikke blir lurt. Kortet kalles også ”det er ikke gull alt som glimrer”.
I tillegg om andre kort peker i samme retning – så kan dette kortet også handle om skuffelse, nemlig at det ikke gikk som forventet.

Kort nummer 13 

Dette kortet kalles også ”du får det sånn som du vil ha det”. Det er et positivt kort, som for meg viser til at man er/blir fornøyd. I blant kan dette kortet også indikere et rusproblem, og spesielt om djevelen ligger i legget, forsterket av 3 begre eller ”mørke” kort som fks 4 begre, eller 10 sverd.

Kort nummer 14 

Dette kortet står gjerne en yngre ”voksen” person, eller et lite barn. Ellers kan kortet stå for gode nyheter, reiser eller kontakt eller mellom mennesker. Dreier spørsmålet seg om kjærlighet- kan kortet tyde på at det er en elsker/elskerinne er på vei inn i livet.

Fasit oppgave 4- Begrene 

Kort nummer 1 – Fem begere:

Dette kortet handler om blandede følelser. Når dette kortet dukker opp så kan det handle om fordeler og ulemper. Kortet kalles også ”noe tapt – noe vunnet”. Kanskje er det situasjoner der man ganske enkelt må ta et valg, til tross for at det også vil være negative konsekvenser, men at dette kommer man rett og slett ikke utenom.

Kort nummer 2- Begernes pasje:

Dette kortet tolkes ofte for et barn, eller så kan det representere gode nyheter.

Kort nummer 3- Åtte begre:

Åtte begre: Dette er et kort som ofte tolkes som ”avstand” eller det å trekke seg unna noen.(dersom det er snakk om kjærlighet) I andre tilfeller kan det også handle om det å snu ryggen til noen, og gå videre med livet sitt, og i enkelte tilfeller kan der være for godt.

Kort nummer 4 – Seks begre :

Dette er et vakkert kort, for den som lurer på om tapt kjærlighet kommer tilbake. Mange kaller dette for gjenforenings-kortet. Alternativt kan det tolkes som om det kommer en person inn i livet, som engang har vært betydningsfull, men som har vært borte i lang tid. Det kan også vise til ”fortiden” og at det er på tide å la fortid være fortid.KBegernes ridder: Dette kortet står gjerne en yngre ”voksen” person, eller et lite barn. Ellers kan kortet stå for gode nyheter, reiser eller kontakt eller mellom mennesker. Dreier spørsmålet seg om kjærlighet- kan kortet tyde på at det er en elsker/elskerinne er på vei inn i livet.

Kort nummer 5- Begeresset:

Dette kortet handler ofte om sterke kjærlighetsfølelser. En mer type ”moden kjærlighet” som ikke bare går på forelskelse, men inderlige og dype følelser for en annen person. Ved siden av ”kjærlighetsspørsmål” kan begeresset også være et ”bekreftende” kort, dersom spørsmålet dreier seg om graviditet, eller keiserinnen eller stavesset ligger i samme legg.

Kort nummer 6 – Ti begre:

Ti begre handler ofte om familieliv. Kortet kan også tolkes som planer om familieliv – og en fremtid sammen (dersom spørsmålet omhandler kjærlighet) Ellers kan det love godt for kontrakter innenfor jobb/økonomi.

Kort nummer 7- To begre:

Dette kortet handler også om kjærlighet, da gjerne romantiske følelser/eller et kjærlighetsforhold. Gjelder spørsmålet ”fremtid” om forhold, kan det indikere samboerskap, dersom fks ti begre ligger i samme legg. Kortet kan også representere et nært vennskap eller partnerskap, om spørsmålet dreier seg om fks jobb eller generelle relasjoner.

Kort nummer 8- Begernes dronning:

Dette kortet står ofte for en kvinne med stjernetegn i element vann. Evt kan det også stå for en kvinne med personlighet som et vanntegn, moderlighet eller omsorg.

Kort nummer 9- Tre begre:

Dette kortet handler om sosial hygge og festligheter. Ofte kan det handle om barnedåp, bryllup, konfirmasjon eller forlovelse. Mange knytter også kortet opp mot større selskaper eller festligheter, og da ofte om alkohol er med i bildet. Man kan også tolke kortet som ”festekort” spesielt om djevelen også er med i legget.

Kort nummer 10- Fire begre:

Dette kortet er ikke spesielt positivt. Stort sett handler dette om dårlig sinnsstemning, depresjoner eller at man ikke har det godt følelsesmessig. Gjelder spørsmålet jobb fks, kan det være man får et tilbud som man kanskje burde tenke seg om to ganger før man takker ja – og at ”motivene” for tilbudet kanskje ikke er de beste.

Kort nummer 11- Begernes konge:
Dette kortet handler ofte om en mann i vann, eller personligheten som vanntegn. Alternativt kan det stå for en åndelig støtteperson.

Kort nummer 12- Syv begre:

Dette er et kort som heller ikke alltid er så positivt. Ofte handler dette kortet om at man må være forsiktig så man ikke blir lurt. Kortet kalles også ”det er ikke gull alt som glimrer”.
I tillegg om andre kort peker i samme retning – så kan dette kortet også handle om skuffelse, nemlig at det ikke gikk som forventet.

Kort nummer 13 – Ni begre:

Dette kortet kalles også ”du får det sånn som du vil ha det”. Det er et positivt kort, som for meg viser til at man er/blir fornøyd. I blant kan dette kortet også indikere et rusproblem, og spesielt om djevelen ligger i legget, forsterket av 3 begre eller ”mørke” kort som fks 4 begre, eller 10 sverd.

Kort nummer 14 – Begrenes ridder:

Dette kortet står gjerne en yngre ”voksen” person, eller et lite barn. Ellers kan kortet stå for gode nyheter, reiser eller kontakt eller mellom mennesker. Dreier spørsmålet seg om kjærlighet- kan kortet tyde på at det er en elsker/elskerinne er på vei inn i livet.

Oppgaver den store arkana – kommer i del 4