Mini kurs – Intuitiv tarot – Del 4

393

Oppgave 5- Den store arkana

Kort nummer 1
Når dette kortet kommer opp, er det stort sett alltid en avslutning på noe som kan være en smertefull prosess, men som man ikke kan gjøre noe med. Fks slutten på et forhold/relasjon, et arbeid, en lengre periode med dårlige forhold osv. Når noe dør skapes noe nytt, så det ligger også løfte om en ny start i dette kortet.

Kort nummer 2 
Dette kortet tolkes ofte som ”det blir til hva du gjør det til”. Her kommer uventet hjelp inn for å snu en situasjon, men du må gjøre noe selv. Det kan gå begge veier, litt avhengig av hva du velger. Dette kortet fører alltid med seg endringer. Når dette kortet kommer opp i et legg, så kan det også i noen tilfeller handle om at noe ligger skjult, og man skal rett og slett ikke vite utfallet på situasjonen.

Kort nummer 3 
Dette kortet handler ofte om ensomhet. Personen er mye alene og har det ikke så bra med det, eller kan ha behov for å trekke seg litt unna for egentid. Kan også bety behov for å reflektere.

Kort nummer 4 
Dette kortet handler for meg om videreutvikling og fremgang. Det kan være forfremmelse innen arbeid, eller skole/utdannelse og kurs. Gjelder spørsmålet kjærlighet, tolker man dette som ”videreutvikling” i forhold til relasjoner.

Kort nummer 5
Dette kortet tolkes ofte som et ”kjærlighetsforhold”. Man kan med fordel bli litt skeptisk dersom kortet kommer opp i samme legg som djevelen eller syv sverd – og spesielt hvis det viser seg flere hoffkort i legget. Da kan det være et hint om utroskap! Dette forteller man ikke til mennesker som i utgangspunktet ikke har en slik mistanke selv av hensyn til etikken.

Kort nummer 7 
Dette kortet er healing. Det kan handle om åndelige evner, men det kan også handle om relasjoner som kan repareres, eller en helsesituasjon som blir bedre. Er noe gått i stykker- vennskap eller forhold, finnes muligheter for at dette kan helbredes. Også indre sår eller smerte fra fortiden.Kortet rommer også mye håp!

Kort nummer 8 
For mange handler dette kortet om uendelige muligheter – om man føler kortet skal tolkes positivt. Stort sett et oppløftende og positivt kort om spørsmålet gjelder jobb og økonomi. I kjærlighet kan det være både positivt og negativ (se på resten av legget for å vurdere) men for mange ligger det også en aldri så liten advarsel i dette kortet. Kortet kan vise til at denne personen ofte skape illusjoner og kan virkelig det å ”forføre”. Personen viser kanskje en side av seg selv for å imponere, og er kanskje ikke alltid den han eller henne utgir seg for å være.

Kort nummer 9 
Dette kortet står for ”åndelighet”. Stort sett handler det om åndelig utvikling å gjøre, eller åndelig kommunikasjon (kontakt med den andre siden)Det kan være spørreren har et familiemedlem rundt seg som er gått over på den andre siden?

Kort nummer 10
Dette kortet tolkes ofte som en person/personlighet dersom man ”ser” på en tredje person! Kortet kan tolkes som en person som ofte kan være litt umoden og ansvarsløs. Han ser ikke farene som ligger foran seg, og kan ofte leve i sin egen ”virkelighets-oppfatning”. Gjelder det kjærlighet, kan kortet vise til en person som kan være vanskelig å ”fange” fordi han eller henne er ofte ikke klar for å binde seg. Han/ henne liker ikke å forplikte seg til noe seriøst. Kortet kan også vise til en homofil legning.

Kort nummer 11
Dette kortet handler om å bli styrket i en situasjon dersom det tolkes positivt, men kan også være et unaturlig behov for å kontrollere andre. Fks dersom en person er meget sjalu, eller har et stort kontrollbehov. Se på de andre kortene om det ligger fks 4 mynter der (som kan bety sjalusi).

Kort nummer 12
Dette er et godt og harmonisk kort som handler om balanse og harmoni. For mange kan dette også omhandle en ekte og varm kjærlighet – av venneskaplig grad. Kan også være et råd om å gjøre alt med måtehold.

Kort nummer 13 
Dette kortet handler ofte om partnerskap. Viser seg ofte i mine kort, dersom spørrer er gift eller samboende. Kan også tyde på et frieri. Spesielt om to begre ligger i samme legg. Ellers kan det være et hint om man trenger mer struktur og rutiner i hverdagen.

Kort nummer 14 
Dette kortet rommer alt som har med juridiske ting å gjøre. Dokumenter, myndigheter, rettsaker osv. I noen tilfeller står det for meg også for ”oppreisning”, dvs at man får det man fortjener på godt og vondt! Kortet kalles også karmakortet.

Kort nummer 15 
Dette kortet handler ofte om stor fart, og at det går unna i svingene. Pass på at du tar gjennomtenkte valg, fordi det er ikke så lett å se det hele bildet. Kan også representere følelsen av å ikke ha kontroll.

Kort nummer 16 
Dette er det aller sikreste reisekortet. Kortet kan varsle om lengre reiser og ferier. Kan stå for fødsel om det ligger sammen med keiserinnen eller stavenes ess. Kortet er positivt for arbeid og økonomi fremover i tid.

Kort nummer 17
Dette er et kort som handler om fruktbarhet og overflod. Kommer dette kortet opp i samme legg, tolkes det ofte som en graviditet. (Kan også være en graviditet rundt den man ser på). Kommer solen også opp, er dette for mange en sikker fødsel. Gjelder ikke kortet fruktbarhet eller graviditet – kan også kortet stå for en manns store kjærlighet, eller en ”fristerinne” han ikke kan få ut av tankene.

Kort nummer 18 
Dette kortet handler om en stagnasjon. Man kanskje dunker hodet i veggen og føler man ikke kommer noe vei? Ting har stoppet opp! Dette er forbigående, og vil snart snu. En løsning ligger i nær fremtid. Føles ofte håpløst for mange.

Kort nummer 18 
Dette må være kortstokkens mest positive kort. Verden kan aldri tolkes negativt noen gang uansett. Det er et ja og amen, uansett hvor vanskelige kort som ligger rundt. Suksess rett og slett! Dette tolkes ut fra spørrerens spørsmål. Mange har også verden som et sikkert reisekort.

Kort nummer 19
Dette kortet handler om seksualitet, eller en usunn binding/avhengighet. Det kan være til det matrealistiske, rus eller sex. Djevelen kan for meg også omhandle innebygget (undertrykket) sinne eller frustrasjon.

Kort nummer 20 
Dette kortet handler ofte om et sjokk. Man får seg en brå og uventet dårlig nyhet, eller brå forandringer – som man ikke så komme. Ikke noe positivt kort. Men igjen, når noe raser, finnes det likevel muligheter til å bygge noe nytt. Alt er opp til en selv, i forhold til hvordan man velger å takle det.

Kort nummer 21 
Dette kortet handler ofte om frykt. Det kan i noen tilfeller være en liten advarsel om dårlige nyheter – eller et dårlig utfall på en situasjon. Dette må bekreftes av kortene som ligger rundt, fks tårnet eller 7 sverd. Men i de aller fleste tilfeller – så handler det om følelsen av frykt. Kortet kan også bety søvnløshet.

Kort nummer 22 – Dommen:
Dette kortet handler for mange om et større valg som vil påvirke spørreren i veldig stor grad. Kan også være varsel om familieforøkelse!

 

 

Fasit til oppgave 5- den store arkana

Kort nummer 1- Døden:
Døden er for meg en avslutning på noe. Ofte en avslutning som kan være en smertefull prosess, men som man ikke kan gjøre noe med. Fks slutten på et forhold/relasjon, et arbeid, en lengre periode med dårlige forhold osv. Når noe dør skapes noe nytt, så det ligger også løfte om en ny start i dette kortet.

Kort nummer 2 – Skjebnehjulet:
Dette kortet tolkes ofte som ”det blir til hva du gjør det til”. Her kommer skjebnen inn for å hjelpe til å snu en situasjon, men du må gjøre noe selv. Det kan gå begge veier, litt avhengig av hva du velger. Skjebnen fører alltid med seg endringer. Når skjebnen kommer opp i et legg, så kan det også i noen tilfeller handle om at noe ligger skjult, og man skal rett og slett ikke vite utfallet på situasjonen.

Kort nummer 3 – Eneboeren:
Dette kortet handler ofte om ensomhet. Personen er mye alene og har det ikke så bra med det, eller kan ha behov for å trekke seg litt unna for egentid. Kan også bety behov for å reflektere.

Kort nummer 4 – Keiseren:
Dette kortet handler for meg om videreutvikling og fremgang. Det kan være forfremmelse innen arbeid, eller skole/utdannelse og kurs. Gjelder spørsmålet kjærlighet, tolker man dette som ”videreutvikling” i forhold til relasjoner.

Kort nummer 5 – De elskede:
De elskede tolkes ofte som et ”kjærlighetsforhold”. Man kan med fordel bli litt skeptisk dersom de elskede kommer opp i samme legg som djevelen eller syv sverd – og spesielt hvis det viser seg flere hoffkort i legget. Da kan det være et hint om utroskap!

Kort nummer 7 – Stjernen:
Stjernen er healing. Det kan handle om healing – altså evner, men det kan også handle om relasjoner som kan repareres, eller en helsesituasjon som blir bedre. Er noe gått i stykker- vennskap eller forhold, finnes muligheter for at dette kan helbredes. Også indre sår eller smerte fra fortiden. Stjernen rommer også mye håp!

Kort nummer 8 – Magikeren:
For mange handler magikeren om uendelige muligheter om man føler kortet skal tolkes positivt. Alltid et oppløftende og positivt kort om spørsmålet gjelder jobb og økonomi. I kjærlighet kan det være både positivt og negativ (se på resten av legget for å vurdere) men for mange ligger det også en aldri så liten advarsel i magikeren. Han kan ofte skape illusjoner og kan virkelig det å ”forføre”. Personen viser kanskje en side av seg selv for å imponere, og er kanskje ikke alltid den han eller henne utgir seg for å være.

Kort nummer 9 -Yppersteprestinnen:
Yppersteprestinnen tolkes ofte som ”åndelighet”. Stort sett handler det om åndelig utvikling å gjøre, eller åndelig kommunikasjon (kontakt med den andre siden)
Det kan være spørreren har et familiemedlem rundt seg som er gått over på den andre siden?

Kort nummer 10- Narren:
Narren tolkes ofte som en person/personlighet dersom man ”ser” på en tredje person! Narren kan tolkes som en person, som ofte kan være litt umoden og ansvarsløs. Han ser ikke farene som ligger foran seg, og kan ofte leve i sin egen ”virkelighets-oppfatning”. Gjelder det kjærlighet, kan narren vise til en person som kan være vanskelig å ”fange” fordi han eller henne er ofte ikke klar for å binde seg. Narren liker ikke å forplikte seg til noe seriøst. Narren kan også vise til en homofil legning.

Kort nummer 11 – Styrke:
Dette kortet handler om å bli styrket i en situasjon dersom det tolkes positivt, men kan også være et unaturlig behov for å kontrollere andre. Fks dersom en person er meget sjalu, eller har et stort kontrollbehov. Se på de andre kortene om det ligger fks 4 mynter der (som kan bety sjalusi).

Kort nummer 12 – Måtehold:
Dette er et godt og harmonisk kort som handler om balanse og harmoni. For mange kan dette også omhandle en ekte og varm kjærlighet – av venneskaplig grad. Kan også være et råd om å gjøre alt med måtehold.

Kort nummer 13 – Paven:
Dette kortet handler ofte om partnerskap. Viser seg ofte i mine kort, dersom spørrer er gift eller samboende. Kan også tyde på et frieri. Spesielt om to begre ligger i samme legg. Ellers kan det være et hint om man trenger mer struktur og rutiner i hverdagen.

Kort nummer 14 – Rettferdighet:
Dette kortet rommer alt som har med juridiske ting å gjøre. Dokumenter, myndigheter, rettsaker osv. I noen tilfeller står det for meg også for ”oppreisning”, dvs at man får det man fortjener på godt og vondt! Kortet kalles også karmakortet.

Kort nummer 15 – Vognen:
Dette kortet handler ofte om stor fart, og at det går unna i svingene. Pass på at du tar gjennomtenkte valg, fordi det er ikke så lett å se det hele bildet. Kan også representere følelsen av å ikke ha kontroll.

Kort nummer 16 – Solen:
Dette er det aller sikreste reisekortet. Kortet kan varsle om lengre reiser og ferier. Kan stå for fødsel om det ligger sammen med keiserinnen eller stavenes ess. Solen er positiv for arbeid og økonomi fremover i tid.

Kort nummer 17 – Keiserinnen:
Dette kortet handler om fruktbarhet og overflod. Kommer stavenes ess opp i samme legg, tolkes det ofte som en graviditet. (Kan også være en graviditet rundt den man ser på). Kommer solen også opp, er dette for mange en sikker fødsel. Gjelder ikke keiserinnen fruktbarhet eller graviditet – kan også keiserinnen stå for en manns store kjærlighet, eller en ”fristerinne” han ikke kan få ut av tankene.

Kort nummer 18 – Den hengte mannen:
Dette kortet handler om en stagnasjon. Man kanskje dunker hodet i veggen og føler man ikke kommer noe vei? Ting har stoppet opp! Dette er forbigående, og vil snart snu. En løsning ligger i nær fremtid. Føles ofte håpløst for mange.

Kort nummer 18 – Verden:
Dette må være kortstokkens mest positive kort. Verden kan aldri tolkes negativt noen gang uansett. Det er et ja og amen, uansett hvor vanskelige kort som ligger rundt. Suksess rett og slett! Dette tolkes ut fra spørrerens spørsmål. Mange har også verden som et sikkert reisekort.

Kort nummer 19- Djevelen:
Djevelen handler om seksualitet, eller en usunn binding/avhengighet. Det kan være til det matrealistiske, rus eller sex. Djevelen kan for meg også omhandle innebygget (undertrykket) sinne eller frustrasjon.

Kort nummer 20 – Tårnet:
Dette kortet handler ofte om et sjokk. Man får seg en brå og uventet dårlig nyhet, eller brå forandringer – som man ikke så komme. Ikke noe positivt kort. Men igjen, når noe raser, finnes det likevel muligheter til å bygge noe nytt. Alt er opp til en selv, i forhold til hvordan man velger å takle det.

Kort nummer 21 – Månen:
Månen handler ofte om frykt. Det kan i noen tilfeller være en liten advarsel om dårlige nyheter – eller et dårlig utfall på en situasjon. Dette må bekreftes av kortene som ligger rundt, fks tårnet eller 7 sverd. Men i de aller fleste tilfeller – så handler det om følelsen av frykt. Månen kan også bety søvnløshet.

Kort nummer 22 – Dommen:
Dette kortet handler for mange om et større valg- som vil påvirke spørreren i veldig stor grad. Kan også være varsel om familieforøkelse!

Fikk du det til?

Del 5 – oppgaver kommer snart!