Det koster litt

296

I denne bloggen vil Spådommens veiledere dele med dere tanker og refleksjoner som de har. Veilederne vil dele denne bloggen, slik de vil derfor signere innleggene slik at dere kan se hvem som har skrevet hvilket innlegg.

Vi ønsker vel de aller fleste av oss å være i utvikling. Vi streber etter å tilegne oss kunnskap, lærdom og menneskelig utvikling. Allerede fra tidlig barndom av, legges det vekt på det å lære og i det å utvikle seg – og vi vokser opp som unge mennesker med fokus på fremtiden og eventuell utdannelse.

Som mennesker er vi derimot like forskjellige som vi er antall, og der noen blir akademikere – velger andre seg livets skole. Og noen får seg kanskje en aldri så liten doktorgrad i livets harde realiteter. Uansett hvem vi er som mennesker, og uansett hvilken bakgrunn man har, så har vi alle en ting til felles – og det er at vi alle får vår lærdom på det området som vi trenger det som mest.

Vi er alle individer like verdifulle, og den lærdommen man tar med seg gjennom livets reise, er like verdifull være seg man er født inn i et imperium med sløvskje i munnen- eller om man skulle være født nederst på rangstigen i samfunnet. En «rikmann sønn» vil trenge sin bakgrunn og livserfaring på områder som er hans virke, og hvor hans erfaringer er en nødvendighet. Mens derimot ei gatejente kanskje vil være hundre prosent avhengig av sin livserfaring erfaring, bare for å kunne overleve hverdagene.

Det er totalt umulig å kunne si at den ene erfaringen er mer verdt enn den andre, fordi vi har alle hver vår reise gjennom livet – og hver eneste lærdom man erverver seg, vil være viktig for den det gjelder. Husk at det som er kanskje er viktig lærdom for meg, trenger ikke nødvendigvis være like viktig lærdom for deg.

Jeg tror at veien til virkelig visdom, er gjennom det å ha et genuint ønske om å lære mer om andres erfaringer – i tillegg til å lære av sine egne feil. Jeg tror nemlig at hemmeligheten bak det å kunne ta lærdom av andres livserfaring, ligger i oppriktig ydmykhet og et oppriktig ønske om å forstå de som kanskje er mest ulike oss selv. Tenk for en mulighet vi har – for det finnes ingen grenser for hvor mye vi kan lære og utvikle oss, bare vi er villige til å betale hva det koster.

Hva det koster sier du – er ikke denne visdommen og læringen gratis?
Vel, det trenger ikke koste så mye som en krone egentlig – men det koster av deg og ditt eget ego. Og det vil muligens også koste litt av deg, i forhold til hvordan du ser enkelte mennesker og situasjoner.

Ja, du leste rett. Vi har tilgang til en lærekilde så stor, om vi bare kan se våre medmennesker som likeverdige og som dem de er. Like mye verdt, enten man er politi eller røver.

Erfaringene menneskene rundt oss sitter på er som en kunnskapsbank, men det koster kanskje en kaffekopp, et smil, et øre å låne bort – for å kunne ta ut et større eller mindre beløp med «brukt lærdom». Kanskje må du betale prisen med å ofre litt tid du ikke har, kanskje må du forholde deg til noen du ikke liker – og kanskje må du til og med være villig til å tape litt ansikt i ny og ne. En av de tingene jeg tenker er viktig å huske på, er at lærdommen noen kanskje vil gi til deg helt gratis, er kanskje hendelser og situasjoner som har kostet denne personen dyrt.

Jeg tror at om vi kan bli flinkere til å lytte til hverandre, ta vare på hverandre – og ikke minst kanskje prøve å forstå hverandre litt bedre, så ville vi alle blitt mye mye rikere enn det vi er pr i dag.

Har du lyst å bli en vis og kunnskapsrik person? Ta imot den gaven det er å snakke med, og lytte til de du kanskje normalt ikke engang ville ofret en tanke.

Klem Bella