De hvite dyrene og oppstigning.

674

Urbefolkningen rundt om i verden tror og forkynner at når et hvitt dyr fødes, bringer det helbredelse til jorden. Disse dyrene er derfor hellige innenfor deres kulturer.

I en høyprofilert sak, har Chief Arvol Looking Horse, tradisjonell leder av Lakota-klanen til Siox-nasjonen, uttalt at utseendet på disse hvite dyrene gir en tid med stor viktighet for jorden og for menneskeheten som helhet.

Det antas at utseendet til slike uvanlig fargede dyr er et tegn; en ånd som kaller på oss for å forene oss som et folk som skal gå sammen; å se forbi fargen på naboens hud eller deres folks nasjonalitet, for å komme sammen og omfavne alle som brødre, søstre og allierte barn på Moder Jord.

Flere hvite bøfler er nylig blitt født, det forventes å være starten på en prosess med gjenforening for menneskeheten og gjenoppvåkning av enhet; sinnstilstand, kropp og ånd som avviser ensomhet, frykt og forlatelse, og gjenoppretter menneskehetens hellige forbindelse til ånden, moder jord og hele folket på vår planet.

Den hvite bøffel symboliserer håp og fornyelse, harmoni mellom alle individer og nasjoner, og en sammenføyning av alle raser av menneskeheten slik at vi kan gå sammen, forent som et folk.

Troen på den hvite elefantens helligdom stammer fra historier som forbinder en hvit elefant med Buddhas fødsel. Hans mor var kjent for å ha drømt om en hvit elefant som presenterte henne med en lotusblomst, et symbol på visdom og renhet på å føde og gi liv.

Aboriginalene i Australia snakker om en stor hvit hval flokk, kalt Jiddara, som de mener kom ned til jorden fra stjernene for å svømme i havet til den uendelige jorden som den en gang var.

De tror at Jiddara skapte jorden og himmelen, og at vi er født som følge av at hvalen er havets mor. I «begynnelsen» ble vi alle født fra havet. Hvalen er en del av familien vår. Det er i en dyp meditasjon blitt vist en stor hvithval og hennes kraftige «mor» energi. Hun signerte helbredelsen av jorden; hun viste fram hvalene som ble med oss, som holder våre hender, omringer og omfavner planeten i kjærlig helbredende beskyttelse. Det er herlig å vite at en vakker hvit knølhval som heter Migaloo, befinner seg nå i vannet rundt sørlige Australia.

Shangaan-stammen i Sør-Afrika forutser også helbredelse av planeten vår som kommer med de hvite løvene, som de tror er «stjerner», som kommer til jorden for å skape fred og harmoni blant alle i alle samfunnslag. Det er nå blitt en vill stolthet med hvite løver som bor i Timbavati-regionen i Sør-Afrika.

Det er mange forskjellige definisjoner og tro på oppstigning. Begrepet kan bety individuelt og kollektivt å øke vibrasjonene til nivået av likhet, noe som gir oss tilgang til høyere dimensjoner enn de vi er vant til å leve i. Hver tanke, hvert ord, hver følelse og hver handling er en vibrasjon, som skaper våre individuelle auraer, som på lik linje med alt annet, består av energi og knyttes til alle andre former for energi.

Alt vi tenker, føler og gjør, har konsekvenser på alt annet. Det er en tro på at for å oppnå oppstigning må en person dø, men en veiledning som har skjedd har gitt en tro på at med hjelp fra dyrene kan vi oppnå denne tilstanden her i dette livet.

Prosessen innebærer å rense våre tanker, rense og helbrede våre følelser og velge kjærlige handlinger, alltid med det beste av intensjoner mot andre og for det høyeste gode, til vi kommer til det punktet vi utstråler frekvenser på det høyeste nivået.

Hvis vi kan oppnå denne mentale, følelsesmessige og fysiske renheten, vil vi være i stand til å tilgi og frigjøre alle de negative følelsene som vi alle bærer. Å holde fast på våre negative tanker, reagere med sinne og frykt, kan holde oss forankret her i den tredje dimensjonen, men når vi alle er i stand til å ta ansvar for energien vi overfører og dele vår glede og lykke med andre, vil jorden være i stand til å forvandle seg til et sted for kjærlighet og fred; frykt vil høre til fortidens ting, og vi vil alle kunne leve i glede og frihet, bokstavelig talt skape vår egen himmel på jorden.

Heldigvis ser og kjenner dyrene dette potensialet i oss, og derfor trekker de seg nærmere oss for å veilede og hjelpe oss. 

Lykke