Wynjo betyr rett og slett «glede»
Om du har kastet på kjærligheten, helsa, penger eller noe annet som opptar deg, så vil du bli glad for utfallet.
Man kan oppleve mye negativt i livet, så det er nesten som å få en «lykkepille» når Wynjo kommer inn i kastet.
Opp – ned varsler Wynjo om uhell i kjærlighet og en falsk partner.
Den kan også varsle om at du har en falsk person i din nærhet.

Jeg har hørt mange si at Wynjo er en god rune mot depresjon og at man bør bære Wynjo på seg om man er deprimert eller ulykkelig.
Slik galdrer man over denne runen: wunjo, wunjo, wunjo, wu, wa, wi, we, wo ,wun, wan, win, wen, won, wuuuuuuun, wuuuuun.
Turmalin er en sterk stein sammen med denne runen og citrin kan brukes med hell.
Ønsker du deg en forandring til det bedre, galdrer du over runen åtte ganger og senker den i en bekk eller elv.
Pakk den inn i et purpur klede sammen med en lys stein. Når steinen er senket i vannet galdrer du enda en gang.
Fungerer best om du gjør dette på en søndag og ved soloppgang.