Ken betyr fakkel.
Når Ken kommer inn er dette en kreativ tid. Det du har satt deg fore, det klarer du nå.
Står du fast i en situasjon lyser Ken opp og plutselig vet du hva du må gjøre.
Best er det hvis du har dårlig helse, for Ken er fakkelen som brenner bort smerter.  Du blir frisk igjen, eller du går inn i en mye bedre fase av sykdommen. Legen finner medisinen som hjelper.
Ken kan også være en rune som viser til trivsel og varme.

Opp-ned kan Ken bety tap av noen man setter pris på. Et vennskap kan ryke og et forhold kan avsluttes.
Et sinn som formørkes er også mulig, likeså blokkering av kreativitet, skrivesperre.
Hvis du føler at du har fått et mørke over deg kan du skrive Ken-runen på et stykke papir og galdre over runen: kenaz,, kenaz, kenaz, ka- ke- ki- ko ku, kien, kun, kaun, kona, kuna, ku, ka,ki, ke, ko,kun, kan, kin, ken, kon,ok, ek, ik, ak, uk, kaunn.
Samle sammen granbar-nåler, pakk runen og nålene inn i et rosa klede og brenn dette opp i ilden.
Og hvis du lider av skrivesperre eller vil ha fart i kreativiteten skriver du runen på en lys stein og galdrer over den fire ganger. Steinen oppbevarer du i nærheten av deg eller på deg.