Dagens runetegn – Fe

735

Fe betyr kveg. En gang i tiden betydde kveg rikdom og jo flere kveg man hadde, jo rikere var en. Ulempen med kveg var at rikdommen kunne fort forsvinne om man ikke passet på.
Når Fe dukker opp får man lønn for innsatsen sin og rosende omtale.
Belønningen kommer, du slipper å vente mer.
Man kan også vinne frem i en pengesak eller få tilbake noe man har til gode.
Rett hodet, nå får du lønn for strevet.

Kaster du runer og Fe kommer opp-ned varsler det tap av eiendom og verdier. Grådighet. Tap av ære. Du går en tung tid i møte.

Går du med flytteplaner og Fe dukker opp, så er dette et varsel om at flytting er nært på deg.

Fe kan du bruke slik: Skriv Fe på et stykke papir og pakk det inn sammen med en skje tørket brennesle eller en nyplukket brennesle i et lyserødt stoffstykke.

Galdre over runen slik: fehu, fehu, fehu, ffffff, fu, fa, fi, fe, fo, ffffff, of, ef, if, af, uf, fa, ffff.
Grav bylten ned i jorden en tirsdags-, torsdag eller lørdagsnatt på voksende måne.
Da trekker du belønning til deg. Hvis du skal ha deg bolig bytter du ut brenneslen med hyll.