Åndsdualer – ekte kjærlighet

1773

Et parforhold basert på åndsdualitet er veldig annerledes enn de parforhold vi er vant til.  Derfor må åndsdualitet oppleves, for det vil overgå alle dine villeste fantasier på alle områder.

Universet vil føre alt tilbake til sitt utspring, og vil derfor jobbe med å føre åndsdual-par sammen. Disse parene er opprinnelig utsprunget av den helt samme celledelingen.  Når ånden og dermed kjærligheten er fult integrert i din bevissthet, kan du ikke gjøre noe annet enn å elske deg selv, og dermed også elske din åndsdual, og det er på dette tidspunktet, det skapes grunnlag for å møte han/henne her på Jorden, som er den største livsbekreftende opplevelse av alle, i tillegg til det å sette barn til verden.  

På din vei gjennom livet kan du møte på flere bevissthetsdualer. De kan være av begge kjønn. Det kan være dype vennskap eller ofte kortvarige og veldig intense kjærlighetsforhold, som ender opp i ingenting.

Selv små forskjeller kan i den jordiske verden kan skille bevissthetsdualer fra hverandre på en ubehagelig og negativ måte, som er helt uten mening. Ofte etterfulgt av veldig stor smerte for begge parter. De vil så gjerne åpne seg for hverandre, men de kan ikke klare å trosse sin egen vilje.  Bevissthetsdualer hjelper hverandre til å bli hele mennesker på det dagsbevisste plan ved å forsøke å overføre sine personlige ferdigheter til hverandre gjennom samvær, samtaler, diskusjon og tankeoverføring. Den energi messige likheten mellom bevissthetsdualer er oppstått i forbindelse med deres personlige utvikling, og gjennom livet på jorden, men de er ikke identiske i ånden.

Et bevissthetsdual-forhold skiller seg fra et åndsdual-forhold ved å ikke være absolutt seksuelt og kroppslig fokusert. Den seksuelle stikk- og stikkontakt-effekten, som får åndsdualernes kropper til å smelte begges åndsbevissthet sammen til en stor felles åndsmasse, kan aldri finne sted på samme måte for bevissthetsdualene, ettersom deres åndsbevisshet ikke er fullkommen identiske.

For deg er din åndsdual det vakreste menneske du noensinne har kjent. For deg vil din åndsdual alltid fremstå som fin både inni og utenpå, uansett hva andre må mene, og når du er sammen med personen føler du deg fullstendig hel, sterk og hvilende i din egen, og deres felles energi.

Åndsdualer har en ubetinget aksept av hverandre i kraften av deres felles åndelige utspring og deres bevissthetsmessig likhet. Intuisjon, kjærlighet, trygghet og tillit er nøkkelord i forbindelse med deres daglige omgang med hverandre. Det tviler aldri på motpartens dypeste hensikter uansett sammenheng.  Da tviler man i så fall på egne hensikter også, ettersom begge parter henter åndelige impulser fra samme sted.

Kun noen få åndsdualer har funnet sammen som kjærlighetspartnere på Jorden, men årsaken til dette er innlysende. Mange mennesker har så stort behov for å finne seg selv at de ennå ikke har oppnådd balanse og funnet seg til rette med sin egen personlighet. Det kan være vanskelig å leve med en kopi av seg selv i hverdagen, som hele tiden konfronterer deg med sider av seg selv som du enda ikke er fornøyd med.  Å se sine egne personlige egenskaper utspille seg i hverdagen av et annet menneske, kan føles ekstremt konfronterende, ettersom alle mennesker kun kan oppleve seg selv innenfra og ut, og ikke omvendt.

For at åndsdualene skal få møtes på det jordiske plan, må begge føle seg hele innvendig og være i fullkommen balanse med seg selv.  Kun da er de klare for å bli forent med sin åndsdual, som også er tilsvarende hel innvendig og i fullkommen balanse med seg selv.  Alternativt blir begge parter holdt tilbake i hver deres bevissthetssfære til tiden er inne til forening for begges vedkommende.

Livsperioden går sin gang, før den store bevissthetsmessige foreningen mellom de to åndsdualene skal finne sted.  Den ene parten er som oftest i jordsfæren, hvor vedkommende lever et såkalt etablert liv med god jordforbindelse og forholdsvis faste rammer i hverdagen. Den andre part befinner seg til gjengjeld i noe overordnede og mere åndelige luftlag med en lettere tilgang til livet, hvor personlig handlefrihet har veldig høy prioritet, hvor personlig etablering ofte nedprioriteres.  Altså befinner den ene part seg med føttene godt plantet på jorden mens den andre part svever mere eller mindre oppe i himmelen.

For de åndsdualer som har møtt hverandre allerede på sjeleplan, foreligger det et opprydningsarbeid i parforholdet, på det tidspunkt hvor partene hver for seg er i fullkommen balanse med seg selv. De vil plutselig se på hverandre og deres forhold med helt nye øyne basert på ren åndsenergi.

Åndsdualer har en medfødt innbyrdes fellesskapsfølelse og en ubetinget aksept for hverandre, og de er i bunn og grunn veldig enige om alt i hverdagen.  De har ofte veldig forskjellige livserfaringer, som kan være mest tydelig i starten på et forhold. Det er veldig sjeldent at det blir noen former for diskusjon partene imellom, og skulle det komme til debatt blir partene veldig for enige, da det ofte er feil ordvalg som bunner ut i dette.

Åndsdualer kommer til hverandre fra hver deres pol i livet, men ikke fra hver deres pol i bevisstheten. Bevissthetsmessig er de plassert på helt samme sted og har hele tiden vært forbundet med hverandre i deres indre.  Partene er ikke klar over denne forbindelsen i deres jordiske liv, som derfor forklarer hvorfor mange mennesker går rundt med en stor ubevisst lengselsfølelse dypt inni seg.  En lengsel som ikke kan defineres, men som merkes likevel, og som plasserer seg når de møter deres åndsdual – det menneske de er utsprunget sammen med i ånden, og som er fullstendig identisk med dem selv i vesen og struktur.

Til tross for gode følelser og fine opplevelser, er det de færreste mennesker som ønsker å leve sammen med en kopi av seg selv i hverdagen, selv om det er en annen kropp. Mange ser ikke fordelen med å finne sammen med en annen person som fungerer akkurat som dem selv.  De fleste tiltrekkes heller deres motpol, altså en med egenskaper de ikke har selv.  I parforhold har mennesker alltid ubevisst søkt seg mot sin motpol som sjelepartner for i felleskap kunne bli mere hel og kunne klare flere ting i hverdagen. Men nå er det nye tider på vei.

Din andre halvdel befinner seg i en annen kropp, ofte av det motsatte kjønn, men ikke alltid.   Nå er det mulig å skape et bevissthetsmessig og kjærlighetsbasert tiltrekning mellom to åndsdualkropper, som fremstår som en stikk- og en stikkontakt, som passer fullstendig sammen. Når de to åndsdualkroppene har kontakt med hverandre, kan de sammen frembringe masse ekstra energi som gagner dem begge, og her blir det sammenslått en større felles bevissthetsmasse.  Dermed kan partene i fellesskap føle seg enda mere hele som par, enn de noensinne har følt som enkeltperson, fordi kjærligheten konstant flyter fritt mellom dem, og fordi deres bevissthetsmessige sammensmeltning og bånd sikrer dem mot noensinne å bli adskilt fra hverandre igjen. Partene er dermed kommet hjem.

Hvis man ser på åndsdualenes individuelle kroppslige og menneskelige uttrykk, ligner de mye på hverandre. Man kan ikke si at de er helt identiske av utseende, men på grunn av deres energimessige likhet, vil mange kunne tro at de er i familie med hverandre, noe som de for så vidt også er.  De er bare åndelig beslektet i stedet for kroppslig beslektet. Når partene er intime kommer denne likhet ofte til uttrykk, fordi de matcher hverandre kroppslig og ønsker å gjøre det samme for og med hverandre. Den ene part kommer med energien nedenfra i kraft av sin gode jordforbindelse, og den andre kommer med energien ovenfra på grunn av sin tilknytning til den åndelige dimensjonen På denne måten vil begge parter hente så mye energi i akten – at det er mulig å oppleve en nytelse som bare må oppleves.

Har ikke den eneste ene dukket opp i ditt liv? Det er en åndsdual der ute et sted til alle oss, og jeg skal skrive litt om hvordan du kan tiltrekke deg din åndsdual i et nytt innlegg.

Lykke